Paschalne uroczystości w supraskim monasterze

Paschalnym uroczystościom w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas nocnej paschalnej Boskiej Liturgii, Biskup Andrzej nagrodził hieromnicha Piotra (Nierodzika) prawem noszenia złotego krzyża. Drugiego dnia święta Paschy, Biskup Andrzej przewodniczył Boskiej Liturgii w cerkwi cmentarnej św. wlkmeczennika Jerzego Zwycięzcy w Supraślu.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto za: https://monaster-suprasl.pl