Pielgrzymka autokarowa dzieci i młodzieży na Litwę

W dniach 24-25.08.2023 r. z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego odbyła się autokarowa pielgrzymka do Wilna. Organizatorem pielgrzymki było Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Opiekunem duchowym i inicjatorem wyjazdu był ks. Dariusz Sulima.

Wyjazd różnił się nieco od innych wyjazdów organizowanych przez Bractwo, ponieważ tym razem z najmłodszymi bractwowiczami pojechali ich rodzice i dziadkowie. Ks. Dariusz opowiedział o historii monasteru Św. Ducha, żywocie trzech męczenników śww. Antonim, Janie, i Eustachym, ikonie Matki Bożej Ostrobramskiej oraz o najważniejszych miejscach i faktach historycznych związanych z Prawosławiem w tym mieście.

Oczywiście wszystko to, o czym usłyszeli pielgrzymi mieli możliwość zobaczyć. Odwiedzili: Monaster Św. Ducha i pokłonili się relikwiom Trzech Męczenników, modlili się przed ikoną Matki Bożej Ostrobramskiej, byli w Soborze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w cerkwi Św. Mikołaja i cerkwi Św. Paraskiewy, jak również w miejscu kaźni św. Męczenników gdzie obecnie znajduje się cerkiew greckokatolicka pw. Św. Trójcy. Odbyli też wieczorny spacer po Starym Mieście.

Integracyjny parafialny wyjazd dzieci, młodzieży i rodziców dał możliwość nawiązania nowych kontaktów i wspólnych dyskusji.

Krzesimir Markowski

fot.:: Edyta Charkiewicz