Pierwsza Boska Liturgia w cerkwi św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku

6 grudnia w cerkwi św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku została sprawowana historyczna, pierwsza Boska Liturgia. Przewodniczył jej JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Tego dnia Cerkiew Prawosławna w Polsce wspomina pamięć św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze. To w Jego cześć wybudowana została cerkiew przy ul. Milowej w Białymstoku. Po wielu latach starań i prac budowlanych, nadeszła możliwość odprawienia pierwszej Boskiej Liturgii w tej świątyni. Parafia św. męcz. Grzegorza została erygowana 1 października 2009 r. i do dziś pozostaje parafią filialną Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku. 16 września 2012 r. w Arcybiskup Jakub dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budująca się cerkiew.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa proboszcz parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ks. mitrat Anatol Fiedoruk powitał hierarchę, duchowieństwo, oficjalnych gości oraz licznie przybyłych wiernych. Homilię podczas Liturgii wygłosił ks. Piotr Makal.

Ze słowem do zgromadzonych, po zakończonym nabożeństwie , zwrócił się również Arcybiskup Jakub. Wspomniał historię uzyskania terenu pod budowę, wyboru świętego, któremu ta cerkiew miała być poświęcona i trudy związane z jej wybudowaniem. Podkreślił, że wszystko dokonało się dzięki woli Bożej. Bez pomocy Najwyższego nie mielibyśmy możliwości zebrać się tego dnia wspólnotą i wznieść nasze modlitwy. Odwołując się do słów z ewangelii „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” hierarcha zaznaczył, iż wierzymy, że i dzisiaj Chrystus był pośród nas. Nawiązując do wspólnej modlitwy Jego Ekscelencja zwrócił uwagę jak ważna jest również wspólna modlitwa w domu, z dziećmi. Następnie Arcybiskup pozdrowił duchownego z Gruzji, który uczestnicząc w Boskiej Liturgii odczytał fragment Ewangelii w języku gruzińskim. Ze słowami podziękowania hierarcha zwrócił się do przedstawicieli władz samorządowych i miasta oraz dyrektorów szkół za to, że pozwolili licznie przybyć uczniom na tę ważną uroczystość. Słowa uznania skierował do dzieci i młodzieży, pocztów sztandarowych i harcerzy, którzy w gorliwej modlitwie wytrwali do końca nabożeństwa. Dziękując proboszczowi ks. mitratowi Anatolowi Fiedorukowi, wyraził wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomagali to dzieło. Arcybiskup zauważył, że była to piękna i ciepła modlitewnie uroczystość i życzył aby to ciepło i łaski duchowe, które dzisiaj uzyskaliśmy towarzyszyły w naszym życiu.

Paweł Nasuta

fot.: Jarosław Charkiewicz