Pierwsza niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Tryumfu Ortodoksji

21 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Tryumfu Ortodoksji, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Podczas Liturgii wznoszone były gorliwe modlitwy o pokój w Ukrainie. Bezpośrednio po Liturgii Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu dziękczynnemu – molebnowi Niedzieli Prawosławia. Po zakończonym molebnie wznoszone były donośne prośby o „wieczną pamięć” dla tych którzy „ucierpieli lub zostali zabici w licznych wojnach za wiarę prawosławną i ojczyznę, oraz dla tych prawosławnych chrześcijan, którzy w wierze i pobożności i nadziei zmartwychwstania zakończyli swoje życie.”

Życzenia długich lat życia wzniesione były dla świątobliwych patriarchów, najprzewielebniejszych metropolitów, arcybiskupów, biskupów prawosławnych, wszystkich prawosławnych chrześcijan prawidłowo chroniącym zbawczą wiarę i podporządkowującym się Chrystusowej Cerkwi.

Arcybiskup Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Mateusza opisującej wydarzenia Męki Chrystusa.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż z wieczornego nabożeństwa