Pierwszy dzień święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

16 kwietnia, w pierwszy dzień święta chwalebnego i życiodajnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, paschalnej jutrzni oraz św. Liturgii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Przed wyjściem procesji rozpoczynającej radosne uroczystości, Arcybiskup Jakub przekazał Święty Ogień przywieziony z Jerozolimy przez delegację, na czele której stał JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Podczas Liturgii ks. Piotr Makal z okazji święta Paschy został nagrodzony prawem noszenia złotego krzyża. Po Ewangelii odczytane zostało orędzie paschalne Soboru Biskupów PAKP. Na zakończenie radosnych obchodów święta Zmartwychwstania Pańskiego, Hierarcha poświęcił artos oraz pozdrowił wiernych i duchowieństwo słowami „Chrystus Zmartwychwstał”. Powiedział, że w tych dwóch słowach zawiera się cała nasza wiara. Przytoczył słowa Apostoła Pawła, który nauczał, że gdyby nie było Zmartwychwstania, życie nasze nie miałoby sensu.

Tego samego dnia popołudniu, arcybiskup Jakub przewodniczył w katedrze paschalnemu nabożeństwu wieczornemu, które transmitowane było na żywo dzięki uprzejmości Radio Białystok oraz telewizji TVP Białystok.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek & Aleksander Perek