Piesza Pielgrzymka z Gródka do Monasteru w Supraślu

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba, Arcybiskupa Białostocko – Gdańskiego 6 kwietnia odbyła się piesza pielgrzymka z Gródka do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.

Przed rozpoczęcie pielgrzymki w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk odsłużył molebien. Wspomniał, że „pielgrzymka to czas modlitwy, rozmowy z Bogiem, ale także przebywania i nawiązywania relacji z drugim człowiekiem”

Licznie zebrani pielgrzymi w różnym wieku wyruszyli do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy. Miejsca szczególnego dla gródeckich mieszkańców. Jak wiemy na początku XVI w. siedzibą monasteru był Gródek, jednak kilka lat później zakonnicy przenieśli się w inne miejsce – na uroczysko Suchy Hrud w pobliżu dzisiejszego Supraśla.

Pielgrzymka przechodziła przez wsie: Waliły Stacja, Waliły, Załuki, Kołodno i Cieliczanke. Parafia w Gródku kieruje  serdeczne podziękowania do wszystkich dobrych ludzi, którzy przygotowali poczęstunek i ugościli pielgrzymów w trasie pielgrzymki.

Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ks. Dariusz Sulima

 

Fot. Olga Kochanowicz, Kuba Popławski, Julita Puchalska