Piesza pielgrzymka z Gródka na święto Zwiastowania NMP w Supraślu

6 kwietnia z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego wyruszyły pielgrzymka młodzieży z Gródka do Supraśla.

Młodzież zmierza do klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu na święto Zwiastowania Bogurodzicy. Organizatorem pielgrzymki jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Gródku, którego opiekunem duchowym jest ks. Dariusz Sulima.

fot.: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Gródku