Logo
środa, 27 maja 2020
św. męcz. Izydora
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Konferencja duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej
Aktualności
24-05-2019

Konferencja duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej

24 maja w dniu św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Radion Kondraciuk, proboszcz parafii św. Mikołaja w Ornecie. Podczas "małego wejścia" Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził prawem noszenia mitry ks. prot. Mikołaja Dejneko, zaś ks. Rafaela Szczerbacza prawem noszenia złotego krzyża. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezjalnego pod dyrygenturą protodiakona Bazylego Dubeca.


Tegoroczna konferencja odbyła się już tradycyjnie w murach Akademii Supraskiej. Część plenarną konferencji rozpoczął powitaniem wszystkich zebranych Arcybiskup Jakub. Hierarcha przedstawił zebranym w auli Akademii Supraskiej najważniejsze wydarzenia minionego roku. Sprawozdania z działalności dekanatów złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. prot. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego, ks. prot. Jarosław Jaszczuk, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk. 

Sprawozdanie finansowe z działalności diecezji złożyła w imieniu księgowej mgr Ewy Bartoszuk- mgr Irena Pyłkowska. O działalności bieżącej i planach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” mówił jego dyrektor mgr Marek Masalski. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. mitrat Jan Fiedorczuk, a z Radia Orthodoxia ks. Mateusz Kiczko. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżyła przewodnicząca Aneta Turowska.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż ks. prot. Marka Kozłowskiego i autora (kliknij tutaj)