Logo
środa, 27 maja 2020
św. męcz. Izydora
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Świętych Męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej
Aktualności
03-06-2019

Świętych Męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca – w tym roku była to niedziela o ślepcu – wierni Cerkwi prawosławnej w Polsce zebrali się w Chełmie aby oddać cześć Św. Męczennikom i podziękować za to, że swoją niezachwianą wiarą, odwagą i miłością do Wszechmogącego Boga walczyli o święte prawosławie.

Tegoroczne uroczystości były szczególne ze względu na to, iż modlitewnie obchodzono jubileusz 30-lecia odrodzenia Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz 30-lecia chirotonii biskupiej ordynariusza diecezji – Abp. Abla. W chwili powołania diecezja liczyła 16 parafii podzielonych na 2 dekanaty. W dniu dzisiejszym jest to już: 5 dekanatów: bialski, chełmski, lubelski, terespolski i zamojski, posiada 31 parafii, 5 filii, żeński monaster w Turkowicach, męski dom zakonny w Kostomłotach oraz żeński dom zakonny w Holeszowie. Większość cerkwi, która były w ruinie, zniszczone zębem czasu, dzisiaj święcą swym blaskiem i są świadectwem obecności prawosławia na Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie oraz południowym Podlasiu.

Na uroczystości do Chełma, dnia 31 maja wyruszyła XIV piesza pielgrzymka z Włodawy do Chełma, organizowana przez BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Całonocnego Czuwania, które sprawowane było przez hierarchów oraz duchowieństwo PAKP oraz gości z zagranicy.

W Niedzielę o ślepcu, świąteczne uroczystości rozpoczęły się Akatystem do Św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich, sprawowanym przez proboszcza Chełmskiej parafii ks. mitrata Jana Łukaszuka oraz dziekana chełmskiego ks. mitrata Jerzego Ignaciuka.

Następnie przed godziną 10 hierarchowie, prowadzeni w uroczystej procesji przez przybyłych duchownych przybyli do Cerkwi p.w. Świętego Jana Teologa. U progu świątyni powitani zostali przez dzieci oraz proboszcza parafii.

Uroczystościom liturgicznym przewodniczył Metropolita Smoleński i Dorogobużski Izydor, w asyście Abp. Lubelskiego i Chełmskiego Abla, Abp. Lwowskiego i Halickiego Filareta (Ukraińska Cerkiew Prawosławna), Abp. Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, Abp. Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego, Abp. Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza, Bp. Borowlańskiego Ignacego (Białoruski Egzarchat Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej); Bp. Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego oraz Bp. Supraskiego Andrzeja.

Po odczytaniu fragmentu ewangelii o uzdrowieniu przez Chrystusa człowieka, który był ślepy od urodzenia, ze słowem homilii zwrócił się do zgromadzonych wiernych Abp Filaret.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się paschalna procesja, po zakończeniu której przyszedł czas na refleksje, podziękowania oraz życzenia…

Jako pierwszy słowo zabrał Abp Jakub, który zwrócił uwagę na trud włożony przez Abp Abla na przestrzeni 30 lat nie tylko w materialny ale również duchowy rozwój diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Hierarcha przekazał pozdrowienia od zwierzchnika polskiej cerkwi – Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy, któremu jakże bliska jest Chełmszczyzna, będąca Eminencji rodzinną ziemią. Na zakończenie Abp Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP na  ręce ordynariusza przekazał Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny 2-go stopnia z ozdobami, którym odznaczona została Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.

Następnie ze słowem pozdrowienia do jubilata zwrócił się Metropolita Izydor ze Smoleńska. Władyka odczytał słowa pozdrowienia od Jego Świętobliwości, Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla oraz uhonorował Abp. Abla wysokim odznaczeniem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego – orderem św. Serafima z Sarowa 2-go stopnia.

Kolejne życzenia padły z ust hierarchy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej – Abp. Filareta, który odczytał okolicznościowy list Metropolity Kijowskiego i Całej Ukrainy Onufrego. Jubilat uhonorowany został wysokim odznaczeniem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego – orderem św. Jana Teologa 1-go stopnia za zasługi dla Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego oraz ukraińskiego narodu.

Również głos sąsiadującego z diecezją, białoruskiego egzarchatu zabrzmiał w Chełmskiej świątyni prokatedralnej. Bp Ignacy odczytał pozdrowienia Patriarszego Egzarchy Całej Białorusi – Metropolity Mińskiego i Zasławskiego Pawła, podkreślając silne relacje oraz aktywną współpracę między Cerkwią prawosławną na Białorusi oraz prawosławną diecezją Lubelsko-Chełmską.

Na zakończenie ze słowem do wszystkich zebranych zwrócił się Abp Abel. Władyka podziękował hierarchom za przyjęcie zaproszenia, wysokie odznaczenia, którymi został uhonorowany ale przede wszystkim za jedność między naszymi cerkwiami oraz przyjacielską współpracę. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również pod adresem duchowieństwa oraz wiernych, podkreślając znaczenie ich obecności w życiu i odrodzeniu diecezji znajdującej się na tej ziemi gdzie nas prawosławnych miało nie być.

ks. Korneliusz Wilkiel


fotorortaż Dmytra Pokhyliuka (klinij tutaj)