Logo
niedziela, 31 maja 2020
św. Teodota biskupa Ancyrskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Supraskiej Hodegetrii
Aktualności
10-08-2019

Supraskiej Hodegetrii

10 sierpnia jest ważnym dniem monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W tym dniu Cerkiew obchodzi święto cudotwórczej Supraskiej Ikony Matki Bożej. W uroczystościach wzięły udział rzesze wiernych z kraju i zagranicy.

W przeddzień święta do monasteru przybyły pielgrzymki piesze: z Wasilkowa, Krynek i Białegostoku, kajakowa z Gródka i autokarowa z Warszawy. Pielgrzymów nie zniechęciła zmienna pogoda, a sprzyjał dogodny dojazd po nowej drodze Białystok-Supraśl.

Świątecznym nabożeństwom, które rozpoczęło całonocne czuwanie, przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście hierarchów: Metropolity Ruse Nauma (Bułgaria), Arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, Arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, Arcybiskupa bielskiego Grzegorza, Biskupa szachtowskiego i milerowskiego Szymona (Rosja), Biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, Biskupa hajnowskiego Pawła, Biskupa supraskiego Andrzeja oraz Biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza.

Tego samego dnia wieczorem sprawowany był akatyst do Bogurodzicy (któremu przewodniczył arcybiskup Grzegorz) i panichida przy grobie arcybiskupa Mirona, dawnego przełożonego Supraskiego Monasteru. Nabożeństwa trwały całą noc. Pierwszą Liturgię w cerkwi św. Jana Teologa odprawił biskup Atanazy. Podczas niej Hierarcha udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Marcinowi Bielawskiemu. Kolejna Boska Liturgia sprawowana była w monasterskiej cerkwi Zwiastowania, a przewodniczył jej biskup Warsonofiusz.

Głównej Boskiej Liturgii na ołtarzu polowym przewodniczył Metropolita Sawa w asyście hierarchów i licznie przybyłego duchowieństwa. Homilię podczas Liturgii wygłosił Arcybiskup Paisjusz. Uroczystości zwieńczyła procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi. W trakcie nabożeństw śpiewały supraskie chóry: parafialny, młodzieżowy i dziecięcy oraz chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, chór katedry w Łodzi i chór Filoi.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: ambasador Republiki Białoruś w RP Władimir Czuszew, a także władz lokalnych i samorządowych, m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlaski konserwator zabytków Małgorzata Dajnowicz, starosta białostocki Jan Perkowski, burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Dawid Iwaniuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Jarosław Karpiuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz.

Tegoroczne obchody święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy były niezwykłe z uwagi na główne nabożeństwo sprawowane na ołtarzu polowym oraz dalsze zmiany zachodzące w cerkwi Zwiastowania – trwający kolejny etap rekonstrukcji fresków na zachodniej ścianie nawy głównej. Po raz kolejny w uroczystościach wzięła również udział grupa młodzieży przebywająca w Supraskim Monasterze na Ogólnodiecezjalnym obozie dla prysłużników.

Sławomir Kiryluk

fotoreportaż autora (kliknij tutaj)