Logo
wtorek, 2 czerwca 2020
św. męcz. Chełmskich i Podlaskich
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek
Aktualności
05-09-2019

Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek

W dniu 3 września z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy odbyło się kolejne Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach.

Konferencję rozpoczęła św. Liturgia celebrowana w monasterskiej cerkwi przez biskupa supraskiego Andrzeja, podczas której śpiewał chór przybyły z Czerniowców (Ukraina). W trakcie Liturgii w ołtarzu modlili się metropolita warszawski i całej Polski Sawa, arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz arcybiskup bielski Grzegorz.

Tuż po Liturgii metropolita Sawa złożył życzenia ihumenii Anastazji, która kolejnego dnia obchodzi jubileusz 50-lecia. Hierarcha wręczył Jubilatce Order św. Marii Magdaleny II stopnia. Przybyłym na konferencję ihumenii Stefanii z Ukrainy i ihumenii Teokseni z Krety (Grecja) wręczył pamiątkowe krzyże. Pozostali hierarchowie dołączyli się do życzeń urodzinowych przełożonej zwierkowskiego monasteru.

Część plenarną spotkania rozpoczął metropolita Sawa, który odniósł się do tematu konferencji – „Monastyczne powołanie i świadectwo wiary”. Obrady prowadził biskup Andrzej. Wzięli w nich udział hierarchowie obecni na Liturgii, a także biskup hajnowski Paweł, przybyli przełożeni i przedstawiciele wszystkich monasterów PAKP.

Z pierwszym referatem wystąpiła ihumenia Teoksenia, przełożona monasteru Chrisopigi na Krecie. Przedstawiła temat: „Wierność monastycznemu powołaniu”. Opowiedziała o ważności życia cenobitycznego (wspólnotowego) oraz znaczeniu w nim posłuszeństwa i modlitwy. Znaczną część wystąpienia oparła na nauce współczesnego greckiego świętego Porfiriusza Kawsokaliwity.

Z kolejnym referatem pt. „Jak powinien zachować się mnich w obliczu podziałów w Prawosławiu na Ukrainie?” wystąpiła ihumenia Stefania, przełożona monasteru w Zimnoje (Ukraina). Mniszka opisała ogólną sytuację życia monastycznego na Ukrainie. Na kanwie własnych doświadczeń ihumenia opowiedziała o prześladowaniach jakie spotykają wiernych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

Trzeci temat przedstawiła ihumenia Anastazja. Referat „Wyzwania i przeszkody w realizacji wierności monastycznego powołania na przykładzie monasterów PAKP”. W wystąpieniu opisane zostały m.in. zagrożenia czyhające w życiu na mnicha. Prelegentka powiedziała, że głównym sensem życia mnicha nie jest tylko poszukiwanie spokoju, ale poszukiwanie Chrystusa.

Kolejny temat przygotowany był przez archimandrytę Józefa, proboszcza cerkwi „Acheiropitou” w Thesalonikach (Grecja), gdzie przed pięcioma wiekami męczeńską śmierć poniósł św. Antoni Supraski. Pod nieobecność ojca Józefa, tłumaczenie referatu pt. „Święty mnich-męczennik Antoni Supraski i świadectwo jego wiary” odczytała ihumenia Katarzyna z domu zakonnego w Zaleszanach. Warto zaznaczyć, że w języku greckim słowa „świadectwo” i „męczeństwo” tłumaczone są identycznie jako „martiria”. W wystąpieniu grecki duchowny opowiedział o męczeńskim trudzie świętego. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali podczas wykładu ikony św. Antoniego z przedstawieniem scen z jego życia, przygotowane przez grecką parafię ojca Józefa.

Ostatni referat przedstawił hieromnich Pantelejmon z monasteru w Supraślu – „Świadectwo prawosławnego mnicha we współczesnych warunkach PAKP”. Prelegent pokrótce opisał wyzwania współczesności w kontekście powołania do życia monastycznego, a także stwierdził za ihumenem Elizeuszem z atoskiego monasteru Simonopetra, że mnich to we współczesnym świecie „radykalny rewolucjonista”. Pokrótce opisane zostały wyzwania monasterów w obecnych polskich warunkach, jak np. liczne wizyty pielgrzymów i turystów. W tym kontekście prelegent opowiedział o cudzie sprzed kilku tygodni związanym ze św. Łukaszem chirurgiem, jakiego doświadczył jeden z pielgrzymów.

Dalszą część obrad wypełniły pytania zebranego audytorium skierowane do prelegentów, podsumowanie i słowo końcowe metropolity i biskupa Andrzeja. Konferencję zakończyła wieczernia.

 

hieromnich Pantelejmon