Logo
niedziela, 31 maja 2020
św. Teodota biskupa Ancyrskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Gala wręczenia nagród za działalność charytatywną
Aktualności
30-09-2019

Gala wręczenia nagród za działalność charytatywną

W sobotę 28 września w ewangelicko-augsburskim kościele św. Trójcy w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród za działalność charytatywną Ubi Caritas 2019 r. Organizują ją charytatywne organizacje: Caritas (Kościoła rzymskokatolickiego), Diakonia (Kościoła ewangelicko-augsburskiego) i ELEOS (Kościoła prawosławnego). Wspólnie dziękują osobom i organizacjom, które w mijającym roku odznaczyły się wyjątkową aktywnością na polu wspierania bliźnich w potrzebie. Nagrody specjalne przyznawane są również za całokształt wieloletniego świadectwa miłości i miłosierdzia.

Caritas przyznaje wyróżnionym statuetkę św. Faustyny i Medal Dyrektora Caritas. Diakonia wyróżnienie Miłosiernego Samarytanina. ELEOS honoruje swych laureatów nagrodą Dłonie Miłosierdzia, podkreślając tym, że każdy z nas – jeśli tylko zechce – może się stać dłońmi miłosiernego Ojca Niebieskiego, który silną prawicą wspiera swe dzieci w potrzebie. Przedmiotem nagrody jest ikona Chrystusa Zbawiciela trzymającego w dłoni św. Ewangelię otwartą na słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście”. Do wyróżnień również dołączane są ikony.

Kapituła nagrody Dłonie Miłosierdzia w bieżącym roku przyznała dwa wyróżnienia: Dyplom Uznania w kategorii Świadectwo Miłosierdzia 2019 otrzymała pani Magdalena Jarosz, wieloletnia wolontariuszka Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W laudacji zaznaczono: „Od najmłodszych lat szkoły średniej niosła pomoc dzieciom, podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych. Później wiele lat pełniła rolę koordynatora wolontariuszy przy Ośrodku ELEOS. Przez wiele lat była też mentorem wolontariuszy zagranicznych przyjeżdżających do Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS na roczny wolontariat. Od kilku lat, już zawodowo, kieruje Specjalistyczną Placówką Wsparcia Dziennego dla Dzieci przy ośrodku ELEOS. Jest to trudna świetlica zlokalizowana na osiedlu bloków socjalnych. Miejscowe dzieci borykają się z wieloma problemami i dysfunkcjami. Zazwyczaj nie mogą liczyć na pełne wsparcie rodzin. Potrzebują specjalistycznej troski i wsparcia, a co ważniejsze zrozumienia, ciepła, empatii. Taką pomoc otrzymują właśnie w placówce kierowanej przez Magdalenę Jarosz”.

Dyplom Uznania w kategorii Współpraca z ELEOS 2019 otrzymała: pani Agata Porowska, terapeuta osób bezdomnych. Pani Agata prowadzi w Białymstoku grupę wsparcia dla osób bezdomnych działającą przy Dziennym Centrum Aktywizacji ELEOS w ramach, której prowadzi zajęcia terapeutyczne, organizuje wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla osób bezdomnych oraz rozbudza ich aktywność twórczą i społeczną. W laudacji stwierdzono ponadto: „Cechuje Ją duży poziom empatii i zrozumienia położenia osoby potrzebującej, o czym świadczą nawiązane przez Nią przyjacielskie relacje z podopiecznymi. Są one pełne ciepła, pokory i obustronnego szacunku. W swojej pracy wykazuje się odpowiedzialnością, sumiennością i profesjonalizmem. Jest dobrym organizatorem przedsięwzięć we współpracy ze swoimi podopiecznymi, a co za tym idzie twórczą pomysłodawczynią wielu dobrych praktyk na rzecz osób wykluczonych społecznie. Wśród Jej dokonań możemy wyróżnić m. in. bajkę terapeutyczną pt.: „Drzwiczki pod starym drzewem” adresowaną do małych pacjentów szpitali w Łapach i Białymstoku, a nagraną przez osoby bezdomne oraz etiudę filmową „Twoja historia” mającą na celu przedstawienie losów osób bezdomnych i zmianę ich postrzegania społecznego. Jest organizatorką wystawy zdjęć: „Porter mój” poświęconą podopiecznym ośrodka. W ramach miejskich programów profilaktycznych „Zimowy Ratownik” i „Nie bądźmy obojętni” w sezonie zimowym Pani Agata wspierała działania policji i straży miejskiej ukierunkowane na poszukiwaniu osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem lub zamarznięciem”.

Nagrodę Główną w kategorii Współpraca z ELEOS 2019 Kapituła przyznała Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Jakubowi Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu za wieloletnią opiekę i wspieranie ELEOS oraz jego podopiecznych. W laudacji znalazły się niniejsze słowa: „Od dwudziestu lat jest opiekunem i dobrym duchem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS tejże diecezji. Zawsze otwarty, wspierający działania ukierunkowanie na pomoc człowiekowi będącemu w potrzebie, aktywizuje, zachęca, koordynuje diecezjalną działalność charytatywną. Z Jego błogosławieństwa i przy wsparciu utworzono na terenie diecezji kilka świetlic specjalistycznych, punktów poradnictwa, dom opieki dla osób starszych. Promując ideę miłosierdzia w codziennym życiu i dający przykład dla otaczającego świata. Jest stałym uczestnikiem świątecznych spotkań z samotnymi i bezdomnymi (np. kolacje wigilijne), warsztatów ELEOS, kolonii dla dzieci i młodzieży. Nastawiony pozytywnie na wszelkie inicjatywy pomocowe skierowane do ludzi będących w potrzebie. Uczy tego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej nowe pokolenia kapłanów. Promuje ekumeniczną współpracę w dziełach miłosierdzia. Zachęca do przekraczania wszelkich granic dzielących ludzi”.

Galę prowadził dziennikarz i prezenter telewizyjny Rafał Patyra, a artystycznie wzbogacały ją pieśni religijne w wykonaniu Beaty Bednarz z zespołem. W kościele zasiedli hierarchowie, duchowni i wierni z Polski, Niemiec, Syrii.

Zebrani mogli również zapoznać się z dwoma wystawami fotograficznymi poświęconymi historii kościoła św. Trójcy oraz wojnie i działalności pomocowej w Syrii.

Wszystkim nagrodzonym, zaangażowanym w działalność pomocową serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 

ks. mitrat Doroteusz Sawicki

fotoreportaż z  archiwum ELEOS (kliknij tutaj)