Logo
środa, 15 lipca 2020
Złożenie czcigodnej szaty Bogurodzic w Blachernie
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»XXX lecie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
Aktualności
08-10-2019

XXX lecie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

6 października w XVI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nabożeństwo miało szczególny charakter bowiem w tym roku parafia na białostockim osiedlu Słoneczny Stok obchodzi jubileusz trzydziestolecie swego istnienia.

Arcybiskup Jakub w słowie skierowanym do zebranych w świątyni powiedział, że mogłoby się wydawać, iż usłyszany dziś fragment Ewangelii wg. św. Łukasza to jedynie opis powołania uczniów przez Jezusa. Kiedy to rybacy łowili ryby i przez całą noc nie złowili niczego, posłuchali się słów Chrystusa, aby zarzucić sieci z drugiej strony łodzi. Ku ich wielkiemu zdziwieniu stał się cud i sieć przepełniła się mnóstwem ryb.

Zdaniem Hierarchy, ten fragment Ewangelii ma znaczenie symboliczne, szczególnie zestawiając go z zakończeniem Ewangelii wg. św. Jana. Tam również jest mowa o cudownym połowie ryb. Ewangelista Jan opisuje nieco inne wydarzenie, które miało miejsce po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Apostołowie po ukrzyżowaniu swego Nauczyciela postanowili wrócić do swoich poprzednich prac tj. do połowu ryb. Wtedy również mieli puste sieci po całonocnym połowie. I tak jak w opisie św. Łukasza, po słowach Chrystusa, następuje kolejne cudowne napełnienie się sieci rybami.

Jak podkreślił Arcybiskup, nie przypadkowo symbolem pierwszych chrześcijan była ryba. I to nie tylko dlatego, że napis w języku greckim oznaczył inicjały Jezusa Chrystusa, ale właśnie ze względu na cudowne połowy ryb przez apostołów. Wszyscy którzy uwierzyli w Chrystusa, mają być łowcami ludzi. Tak bowiem zwrócił się Jezus do Piotra zadziwionego cudownym połowem ryb. Znaczące jest, że przy powołaniu apostołów, ich sieci się rwały. Natomiast w opisie św. Jana powiedziane jest, że pomimo tak wielkiej ilości ryb sieci się nie przerwały.

Podsumowując Władyka Jakub powiedział, iż Cerkiew istnieje już dwa tysiące lat. Poprzez głoszenie słowa Bożego, Apostołowie ułowili naszych przodków w sieci wiary. Dzięki temu również i my dzisiaj wyznajemy Chrystusa naszym Zbawicielem. Cerkiew istnieje po to żeby w niej dokonywało się nasze zbawienie. Również budynek świątyni potrzebny jest po to byśmy mieli gdzie gromadzić się na modlitwę i otrzymywać sakramenty, które są niezbędne dla osiągniecia zbawienia i życia wiecznego w Królestwie Niebiańskim.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania skierował do proboszcza parafii ks. prot. Marka Ławreszuka, odznaczając go orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. Hierarcha wręczył także ordery św. Równej Marii Magdaleny III stopnia ks. prot. Piotrowi Kirylukowi, ks. Marianowi Romańczukowi, Andrzejowi Grześ, Barbarze Rutkowskiej oraz Eugenii Cybulińskiej. Ponadto wręczone zostały Listy pochwalne najbardziej zaangażowanym w życiu parafialne.

 

Budowa pierwszej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza rozpoczęła się w 1898 r. Stan surowy świątyni osiągnięty został w 1912 r. Działania wojenne przerwały dalsze prace wewnątrz cerkwi. Niestety władze odrodzonej II RP nie pozwoliły na dokończenie prac przy świątyni, doprowadzając w efekcie do jej ruiny. Decyzją wojewody białostockiego z 1938 r. przystąpiono do rozbiórki świątyni, a w ten sposób pozyskany materiał posłużył do budowy murów kościoła św. Rocha w Białymstoku. Piękno cerkwi pw. Zmartwychwstania, w której nie odprawiono ani jednego nabożeństwa, zachowało się jedynie na kilku starych fotografiach.

Pamięć prawosławnych mieszkańców Białegostoku o Soborze Zmartwychwstania przetrwała do lat 80 – tych XX wieku. Staraniami ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w 1989 r. erygowano nową białostocką parafię pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Sikorskiego. Została ona wyodrębniona terytorialnie z parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku. Decyzją Arcybiskupa Sawy świętem parafialnym wybrano pierwszą niedzielę po święcie Paschy – Antypaschę. Już 22 kwietnia 1990 r. poświęcono kamień węgielny pod murowaną świątynię zaprojektowaną przez architektów Jana Kabaca i Jerzego Uścinowicza. Jednocześnie nabożeństwa odprawiane były w tymczasowej kaplicy. Dużym wydarzeniem w życiu parafii była wizyta Metropolity Sawy w czerwcu 1998 r. podczas której zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce poświęcił krzyż na główna kopułę cerkwi. Zwieńczeniem wszystkich prac związanych z budową świątyni było jej uroczyste wyświęcenie. 1 października 2006 r. obrzędu poświęcenia cerkwi dokonali JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Białostocki i Gdański Jakub.

Więcej informacji o życiu parafii na stronie https://www.woskresienska.pl/

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Adama Bruczko (kliknij tutaj)