Logo
środa, 30 września 2020
św. męcz. Wiery, Luby, Nadzieji i ich matki Zofii
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Niedziela Wszystkich Świętych w Białymstoku
Aktualności
15-06-2020

Niedziela Wszystkich Świętych w Białymstoku

14 czerwca w I Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, zwaną Niedzielą Wszystkich Świętych, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku.

Arcybiskup Jakub w okolicznościowym kazaniu powiedział m.in.: że zebraliśmy się tu wszyscy by czcić świętych. Cerkiew, aby podkreślić świętość człowieka, stan w którym człowiek upodobnia się do Boga, ustanowiła święto Wszystkich Świętych tydzień po święcie Zesłania Świętego Ducha na Apostołów. W ten sposób Cerkiew pokazuje nam, że święci to skutek działania Świętego Ducha, bo upodabniać się do Boga możemy jedynie za sprawą Świętego Ducha. Dzięki działaniu Świętego Ducha całe zastępy ludzi osiągnęło stan świętości co jest równoznaczne ze zbawieniem. Ten jest świętem, kto realizuje swoje zbawienie, podążając za Ewangelią.

Kontynuując Hierarcha powiedział, że dziś Cerkiew przypomina nam także o tym, że świętymi nie są tylko ci którzy są zapisani w cerkiewnym kalendarzu. Liczba świętych nie ogranicza się tylko do tych których znamy imiona i którzy zapisani są w spisach świętych. Świętych jest o wiele więcej.

Bardzo często niewłaściwie wyobrażamy sobie świętość myśląc, że świętość to taka ekskluzywna przynależność dla niewielu osób, że święci ludzie zostali wyróżnieni przez Boga i mogą tego zaszczytu dostąpić tylko nieliczni. Zdaniem Arcypasterza jest to niewłaściwe pojmowanie świętości. Bo każdy kto dąży do zbawienia i przestrzega ewangelicznych przykazań osiąga już pewien stan świętości.

Jak podkreślił Arcybiskup doskonale Świętym jest tylko Bóg, a my możemy jedynie dążyć do upodobnienia się do Boga. Jest to cel życia każdego człowieka, bowiem zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo do Boga. Niestety grzech sprawia, że oddalamy się do Boga i tracimy do niego podobieństwo. Życie z modlitwą, uczestnictwo w sakramentach jest naszych codziennym zbliżaniem się do Boga. Atrybutem świętości nie muszą być cuda czy św. relikwie. Każdy kto realizował  w swoim życiu ideały Ewangelii upodobniał się do Boga stając się świętym.

Podsumowując, Arcybiskup przytoczył słowa św. Symeona Nowego Teologa, który powiedział, że wyżej stoi ten kto widzi mnóstwo swoich grzechów niż ten kto wskrzesza umarłych.

Po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni, podczas której wznoszone były modlitwy za spoczywających na cmentarzu hierarchów, kapłanów oraz wiernych Cerkwi prawosławnej.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Marcina Surynowicza (kliknij tutaj)