Logo
czwartek, 25 lutego 2021
św. Melecjusza abpa Antiochii
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Święcenia kapłańskie diakona Dariusza Sulimy
Aktualności
19-01-2021

Święcenia kapłańskie diakona Dariusza Sulimy

17 stycznia w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii arcybiskup udzielił święceń kapłańskich diakonowi Dariuszowi Sulimie.

Ksiądz Dariusz Sulima urodził się 26 września 1991 r. w Łapach. W latach  2007 –  2017 był wicedyrektorem Radia Orthodoxia oraz realizatorem dźwięku. W latach 2010 – 2020 był przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej parafii Św. Ducha w Białymstoku, a w latach 2016 – 2017 przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W 2015 r. ukończył studia na UwB  na  Wydziale Historyczno – Socjologicznym broniąc pracę magisterską pt. „Bieżeństwo z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej i jego wojenno-rewolucyjne uwarunkowania 1915-1921”. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie parafią i Instytucjami Kościelnymi” organizowane przez Katedrę Teologii Prawosławnej UwB. W 2019 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchownego pisząc pracę pod kierunkiem ks. dr. Tomasza Stempy Redakcje Ruskie Psałterzy Cerkiewnosłowiańskich. Słownik Cerkiewnosłowiańsko – Polski”. Od 2016 r. pracuje jako katecheta w białostockich szkołach oraz jest nauczycielem historii i WOS- u. Obecnie jest studentem IV roku studiów teologii prawosławnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

28 maja 2018 r. w dniu Św. Ducha z rąk arcybiskupa Jakuba przyjął postrzyżyny lektorskie. 10 czerwca 2020 r. wstąpił w związek małżeński z Anną Turkowicz. 6 września 2020 r. otrzymał także z rąk arcybiskupa Jakuba święcenia diakońskie.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż (kliknij tutaj)