Logo
czwartek, 22 kwietnia 2021
św. męcz. Eupsychiusza
Znajdujesz się na: Strona główna»Spis parafii»dekanat białostocki
Spis parafii

dekanat białostocki

 

 

Dekanat Białostocki

 

Dziekan:            ks. mitrat mgr Jerzy Boreczko

                        15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13                        85 653-28-54

 

Parafie:

1. Białystok –    Katedra św. Mikołaja

Kancelaria:         15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 4a                                  85 742-07-80

Adres WWW      www.soborbialystok.pl

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Jan Fiedorczuk                                            85 744-19-05

Wikariusze:        ks. mitrat mgr Mikołaj Podolec                                           85 676-27-89

                        ks. prot. mgr Adam Sawicki                                                603 468 559              

                        ks. prot. mgr Andrzej Sacharczuk                                       85 663-52-96

                        ks. mgr inż. Piotr Makal                                                     794 756 424

Kustosz cerkwi św. Marii Magdaleny

                       ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk                                          501 072 420

Protodiakoni:     ks. Marek Kiryluk                                                              85 742-35-74

                        ks. mgr Bazyli Dubec                                                        85 742-00-61

                        ks. Aleksander Łysynkiewicz                                              85 742-00-62

Nadetatowy:      ks. protodiakon Anatol Daniluk                                           606 316 723

Rezydent:          ks. mitrat mgr Bazyli Kalinowski

Dyrygenci:         ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

                        mgr Joanna Jurczuk

                        mgr Natalia Lickiewicz

                        mgr Natalia Gulko

Na terenie parafii znajdują się: kaplica św. równej apostołom Marii Magdaleny, kaplica cmentarna św. Eufrozyny Połockiej, kaplica szkolna św. św. Cyryla i Metodego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego.

 

2. Białystok –    Świętego Ducha

Kancelaria:        15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13                        85 653-28-54

Adres WWW      http://www.swietegoducha.cerkiew.pl/

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Jerzy Boreczko                                            85 653-28-54

Wikariusze:       ks. prot. mgr Władysław Masajło                                         783 344 309

                        ks. prot. mgr Mirosław Filimoniuk                                       85 741-41-81

                        ks. prot. mgr Andrzej Popławski                                         507 616 703

                        ks. mgr Piotr Omelczuk                                                     508 168 607

 Rezydent:         ks. mitrat mgr Andrzej Bierezowiec                                     691 960 703

Protodiakoni:      ks. mgr Eugeniusz Skowroński                                            85 663-60-38

                         ks. mgr Jan Tichoniuk                                                       728 308 558

Dyrygent:           mgr Ireneusz Ławreszuk                                                    605 308 240

 

3. Białystok –    Św. wielkiego męcz. Jerzego

                        15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 36                                                     

Kancelaria:        15-346 Białystok, ul. Krucza 5/2 m. 2a                      tel./fax 85 744-95-00

Adres WWW      https://parafia-swietego-jerzego.pl/

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Grzegorz Misijuk                                         85 746-50-20

Wikariusze:        ks. prot. mgr Piotr Charytoniuk

                        ks. mgr Marian Romańczuk                                                 509 942 604

                        ks. mgr Jan Nikulin

Protodiakon:      ks. mgr Tomasz Cyrkun                                                       505 250 073

Dyrygenci:         mgr Anna Cyrkun                                                               508 289 239

                        lektor mgr Roman Sacharczuk

                        lektor Michał Warszycki

 

4. Białystok –    Wszystkich Świętych

Kancelaria:        15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1                                      85 675-18-98

Adres WWW      https://cerkiew.wygoda.org/

Proboszcz:         ks. prot. dr Piotr Pietkiewicz                                                606 735 949

Wikariusze:        ks. mgr Paweł Szwed                                                         501 350 469

                        ks. mgr Dawid Bartoszuk                                                    604 514 943

Rezydent:          ks. prot. mgr Anatol Kiryk

Dyrygent:          mgr Ludmiła Geiger

Psalmista:          Maria Leśnik

 

5. Białystok –    Hagia Sophia

                        15-161 Białystok, ul. Trawiasta 5                                         85 676-20-23

Adres WWW      www.hagiasophia.cerkiew.pl                                                w. 32, 33

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Anatol Konach                                              85 676-21-73

Wikariusze:        ks. mitrat mgr Jerzy Czurak                                                504 045 829

                        ks. prot. Mikołaj Kalina                                                       508 551 316

                        ks. prot. mgr Jarosław Pagór                                              602 583-222

Nadeatowy:       ks. mgr Dariusz Sulima

Dyrygent:          dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

Psalmista:          mgr Joanna Józefowicz

 

6. Białystok –    Zmartwychwstania Pańskiego

Kancelaria:        15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9                                      85 661-47-85

Adres WWW      www.woskresienska.pl

Proboszcz:         ks. prot. dr hab. Marek Ławreszuk                                       512 467 124

Wikariusze:        ks. mitrat Walenty Olesiuk                                                  510 981 070

                        ks. prot. Jan Karpiuk                                                          604 811 697

                        ks. prot. mgr Piotr Kiryluk                                                   85 663-41-91

                        ks. mgr Mateusz Kiczko                                                      797 123 112

Rezydent:          ks. mitrat mgr Anatol Ławreszuk                                    

Dyrygenci:         lektor mgr Milosz Bogić

                        mgr Aleksandra Pawluczuk

 

7. Białystok – Św. proroka Eliasza                                                                

Kancelaria:         15-568 Białystok, ul. ks. Aleksandra Tomkowida 6                85 741-04-81

Adres WWW      www.dojlidy.cerkiew.pl                                                       508 257 909

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Anatol Fiedoruk                                            508 257 909

Wikariusze:        ks. prot. Jan Kiryluk                                                           606 875 185

                        ks. prot. mgr Adam Krysztopowicz                                       513 181 963

Rezydent:         ks. mitrat Walerian Antosiuk                                               502 725 342

                        ks. prot. Aleksy Petrowski                                                   888 806 768

Dyrygenci:         Sławomir Jurczuk                                                              502 265 806

                        Katarzyna Aleksiejuk                                                          505 781 703

                        Adam Pura                                                                        695 126 474

 

8. Białystok - Parafia Prawosławna  św. męcz. archimandryty Grzegorza

Proboszcz:  p.o. ks. prot. Anatol Fiedoruk                                                     508 257 909


9. Białystok – Św. ap. i ewangelisty Jana Teologa

Kancelaria:         15-779 Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61

Adres WWW      www.bacieczki.cerkiew.pl

Proboszcz:         ks. prot. mgr Marek Wawreniuk                                          664 062 771

Wikariusze:        ks. prot. mgr Michał Czykwin                                              513 123 578

                        ks. mgr Adam Jakuc                                                          697 735 858

Dyrygent:          Tatiana Wawreniuk

Psalmista:          Marzena Łuszcz

Na terenie parafii znajduje się kaplica domowa św. Mikołaja Serbskiego.

 

10. Białystok  – Zaśnięcia NMP

Kancelaria:        15-616 Białystok, ul. Węgierska 15

Adres WWW      www.cerkiew-starosielce.pl

Proboszcz:         ks. mitrat Jan Troc                                                            85 664-33-45

Wikariusz:          ks. prot. dr Roman Płoński                                                  794 572 122

Psalmista:         dr Krzysztof Stepaniuk

 

11. Zaścianki – Św. wielkiego męcz. Pantelejmona

Kancelaria:        15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Grecka 2

Adres WWW      zascianki.cerkiew.pl/

Proboszcz:         ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk                                            85 741-85-77

Wikariusze:        ks. prot. mgr Andrzej Misiejuk                                           85 663-46-24

                        ks. prot. dr Piotr Fiedoruk                                                  501 528 985

Nadetatowy:      protodiakon Sławomir Ostapczuk                                        509 747 858

 

12. Białystok - Fasty – Podwyższenia Krzyża Świętego

Kancelaria:        15-694 Białystok, w. Fasty, ul. św. Krzyża 1

Adres WWW       cerkiew-fasty.pl

Proboszcz:         ks. prot. mgr Piotr Augustyńczuk                                        85 653-18-45

Wikariusz:          ks. prot. mgr Piotr Borowik                                                 884 357 777

Dyrygent:          mgr Joanna Augustyńczuk

Na terenie parafii znajduje się kaplica cmentarna św. archanioła Michała.

 

13. Choroszcz – Opieki Matki Bożej

Kancelaria:         16-070 Choroszcz, ul. Lipowa 1

Proboszcz:         ks. prot. mgr Andrzej Bołbot                                             85 719-14-52

 

14. Czarna Białostocka – Św. św. Niewiast Miro Niosących

Kancelaria:         16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 12a

Proboszcz:          ks. mitrat mgr Sławomir Tomaszuk                                     85 30 70 877

 

15. Ełk –           Św. św. apostołów Piotra i Pawła

Kancelaria:         19-300 Ełk, ul. Konopnickiej 9

Proboszcz:          ks. mgr Michał Fiedziukiewicz                                             608 337 008

 

16. Kożany –     Podwyższenia Krzyża Pańskiego

                        16-063 Bogdanka, w. Kożany                                              85 719-67-53

Adres WWW       kozany.cerkiew.pl/

Proboszcz:         ks. prot. Jan Kojło                                                             607 362 336

Na terenie parafii znajdują się kaplice: Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Zajączkach, św. Jana Chrzciciela w Złotnikach i św. Jerzego w Kożanach.

17. Supraśl -     Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa

Kancelaria:         16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1                                         85 718-37-80

Adres WWW      https://monaster-suprasl.pl/

Proboszcz:         JE Biskup dr hab. Andrzej (Borkowski)                                 85 718-37-80

Dyrygent:          ks. protodiakon dr Jarosław Makal                                       85 718-35-66

Rezydenci:         ks. protodiakon mgr Dymitr Tichoniuk                                 734 824 848

                        ks. protodiakon mgr Piotr Pietrowski                                   792 707 084

Na terenie parafii znajduje się cerkiew św. wyznawcy Łukasza, abpa Symferopola, w Łaźniach i kaplica cmentarna św. Jerzego Zwycięzcy.

 

18. Suwałki –    Wszystkich Świętych

                        16-400 Suwałki, ul. Zarzecze 6

Proboszcz:         ks. mgr Michał Fiedziukiewicz                                             608 337 008

                        19-300 Ełk, ul. Konopnickiej 9

 

19. Topilec –     Św. Mikołaja Cudotwórcy

                        16-070 Choroszcz, w. Topilec 2a                                          85 650-44-29

Proboszcz:         ks. prot. mgr Jarosław Jóźwik                                              606 667 444

Na terenie parafii znajdują się kaplice: św. Jerzego we wsi Topilec, św. Barbary we wsi Baciuty.


20. Wasilków – Św. św. apostołów Piotra i Pawła

Kancelaria:         16-010 Wasilków, ul. Rynek Kilińskiego

Adres WWW      www.cerkiewwasilkow.pl

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Anatol Hajduczenia                                      85 718-55-71

                        16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17

Wikariusz:         ks. prot. Paweł Łapiński                                                     85 718-55-71

Psalmista:         lektor mgr Adam Bartoszewicz

 

21. Zabłudów – Zaśnięcia NMP

Kancelaria:        16-060 Zabłudów, ul. Cerkiewna 8

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Mirosław Tomaszewski                                    505 129 715

Wikariusz:         ks. prot. mgr Adam Stefanowicz

Rezydent:          ks. protodiakon mgr Jan Wasiluk