Logo
wtorek, 23 kwietnia 2019
Wielki Wtorek, św. męcz. Terencjusza
Znajdujesz się na: Strona główna»Spis parafii»spis alfabetyczny
Spis parafii

spis alfabetyczny

Alfabetyczny spis parafii prawosławnych

diecezji białostocko - gdańskiej

 


Augustów – Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

 16-300 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 4

 Proboszcz: Ks. prot. Marek Kozłowski

 

Białystok – Parafia Prawosławna pw. Hagia Sophia – Mądrości Bożej

 Proboszcz: Ks. mitrat mgr Anatol Konach (085) 676-21-73

 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 5 (085) 676 20 23 w.32, 33

  Wikariusze:

 •    Ks. prot. Mikołaj Kalina

 15-167 Białystok, ul. Swobodna 34 m 89 (085) 653-64-05

 • ks. prot. mgr Jerzy Czurak 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 5

 

•            Rezydent: ks. mitrat Anatol Konach

•            Dyrygent:  dr Andrzej Tokajuk

•            Psalmista: mgr Joanna Józefowicz

 

Białystok – Parafia Prawosławna  Św. Ducha 

 Kancelaria: 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13 (085) 653-28-54

  Proboszcz: Ks. mitrat mgr Jerzy Boreczko

 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13 (085) 653-28-54

 Wikariusze: 

•          Ks. prot.  mgr Mirosław Filimoniuk

15-424 Białystok, ul. Gródecka 17E (085) 741-41-81

•          Ks. prot. mgr Andrzej Popławski

15-756 Białystok, ul. Pochyła 4 m 28 (085) 662-12-39

•          Ks. mgr Piotr Omelczuk

15-476 Białystok, ul. Poleska 23 m 21 (085) 654-55-91

 • ks. Sylwester Klebus

 Diakoni: 

•          ks. protodiakon mgr Eugeniusz Skowroński

15-668 Białystok, ul. Upalna 9 m 33 (085) 663-60-38

•          ks. diakon mgr Jan Tichoniuk

  Dyrygent: mgr Ireneusz Ławreszuk

 

Rezydent: ks. mitrat Andrzej Berezowiec

 

Białystok - Parafia Prawosławna  św. męcz. archimandryty Grzegorza

Proboszcz:  p.o. ks. prot. Anatol Fiedoruk

 

Białystok – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

Kancelaria: 15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 m 2a tel./fax (085) 744-95-00

  Proboszcz: Ks. mitrat mgr Grzegorz Misijuk

 15-338 Białystok, ul. Krucza5/2 m 4 (085) 746-50-20

  Wikariusze: 

•          Ks. mitrat Walerian Antosiuk

Białystok, ul. Rzymowskiego 18 m 13 (085) 744-91-92

•          Ks. prot. mgr Władysław Masajło

15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 m 6 (085) 663-35-63

 • ks. prot. dr Roman Płoński

•          Protodiakon: Ks. Tomasz Cyrkun

15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 m 8 (085) 744-96-70

 

Białystok – Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego

  Kancelaria: 15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9 (085) 661-47-85

  Proboszcz: Ks. prot. dr. hab. Marek Ławreszyk 

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9 (085) 663-50-05

 Wikariusze:

 • Ks. mitrat mgr Walenty Olesiuk
 • ks. prot. Jan Karpiuk
 • Ks. prot. mgr Piotr Kiryluk

15-666 Białystok, ul. Szarych Szeregów 6 m 15 (085) 663-41-91

•         Protodiakon: Ks. mgr Marian Romańczuk

 15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9 (085) 663-57-02

 Dyrygenci: 

•          Ks. mgr protodiakon Marian Romańczuk

•          mgr Iwona Romańczuk 

 

Białystok –  Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

 Kancelaria: 15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1 (085) 675-18-98

  Proboszcz: ks. prot. dr Piotr Pietkiewicz

 15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1 (085) 675-28-68

  Wikariusze:  

 • Ks. mgr Paweł Szwed
 • Ks. mgr Dawid Bartoszuk

rezydent: ks. mitrat mgr. Jerzy Mackiewicz

              ks. prot. Anatol Kiryk

 

Dyrygenci:

•          

•          Psalmista: Maria Leśnik


Białystok Bacieczki – Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa

8. Białystok Bacieczki – Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa

Kancelaria: 15-779 Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61

 • Proboszcz: ks. prot. mgr Marek Wawreniuk

Białystok 15-779, ul. Zbigniewa Herberta 61, tel. +48 664 062 771

 wikariusze:

 • ks. prot. mgr Michał Czykwin

   Białystok 15-779, ul. Zbigniewa Herberta 61, tel. +48 513 123 578

 •  ks.  mgr Adam Jakuc

Białystok 15-779, ul. Zbigniewa Herberta 10/10, tel. +48 697 735 858

nadetatowy:

 • ks. diakon mgr inż. Piotr Makal

psalmiści:

 • mgr inż. Elżbieta Makal

 • Marzena Łuszcz 

dyrygenci:

 • Marcin Aleksiejuk

 • mgr Anna Waśkowska

Na terenie parafii znajduje się kaplica pw. św. Mikołaja Serbskiego  w Domu Parafialnym przy ul. Zbigniewa Herberta 61


Białystok Dojlidy - Parafia Prawosławna  św. Proroka Eliasza 

Kancelaria: 15-568 Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 37 (085) 741-04-81

 Proboszcz: Ks. mitrat mgr Anatol Fiedoruk

 15-611 Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 37 (085) 741-04-81

Wikariusze:

 • ks. prot. Jan Kiryluk
 • ks. mgr Adam Krysztopowicz

 Nadetatowy:

•          ks. prot. Aleksy Petrowski

•          ks. protodiakon Jan Wasyluk

Dyrygenci:

•          ks. protodiakon mgr Michał Ostapczuk

•          Sławomir Jurczuk

 

Białystok Fasty – Podwyższenia Krzyża Świętego

 Proboszcz: Ks. prot. mgr Piotr Augustyńczuk

 15-694 Białystok w. Fasty, ul. Św. Krzyża 1 (085) 653-18-45

wikariusz:

ks. mgr Piotr Borowik

 

Białystok Katedra – Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

 Kancelaria: ul. św. Mikołaja 4a (085) 742-07-80

Proboszcz: Ks. mitrat mgr Jan Fiedorczuk 

 15-424 Białystok, ul. św. Mikołaja 4a (085) 744-19-05)

 Wikariusze:

•          Ks. mitrat mgr Anatol Ławreszuk

15-424 Białystok, ul. św. Mikołaja 4a

•          Ks. mitrat mgr Mikołaj Podolec

15-161 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 63

•          Ks. prot. mgr Adam Sawicki

16-010 Wasilków, ul. Jana Pawła II 9 (085) 719-47-64

•          Ks. prot. mgr Andrzej Sacharczuk

15-663 Białystok, ul. św. Mikołaja 3

 Diakoni:

•          Ks. protodiakon Marek Kiryluk

15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 3 m 4 (085) 742-35-74

•          Ks. protodiakon mgr Bazyli Dubec

15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 m 3 (085) 742-00-61

•          Ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 m 5 (085) 742-00-62

 Dyrygenci:

•          Ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

•          mgr Joanna Jurczuk

 Nadetatowy: Ks. protodiakon Anatoli Daniluk 

 55-156 Białystok, ul. Krasnoludków 39 0 606 316-723

 

Białystok Starosielce – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

•          Proboszcz: Ks. mitrat Jan Troc

15-616 Białystok, ul. Węgierska 15 (085) 664-33-45

•          Wikariusz: Ks. dr Włodzimierz Misijuk 

15-161 Białystok, ul. Skrzatów 22 (085) 676-34-25

            Psalmista: dr Krzysztof Stepaniuk

 

Białystok Zaścianki – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Pantelejmona

 Proboszcz:   Ks. prot. dr Anatol Szymaniuk

 15-521 Białystok, ul. Grecka 2 (085) 741-85-77

 Wikariusze:  

•          Ks. prot. mgr Andrzej Misiejuk

15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 19A/6 (085) 663-46-24

•         Ks. prot. dr Piotr Fiedoruk

•          Nadetatowy: Ks. protodiakon Sławomir Ostapczuk

15-664 Białystok-Zaścianki, ul. Wojskiego 6 (085) 740-67-60

 

 

Braniewo – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

  Proboszcz: Ks. prot. Witalis Leończuk

 14-500 Braniewo, ul. Wspólna 15 (055) 644-26-37

 

Choroszcz – Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej

 Proboszcz: Ks. prot. mgr Andrzej Bołbot

 16-070 Choroszcz; ul. Lipowa 1 (085) 719-14-52

 

Czarna Białostocka – Parafia Prawosławna Śww. Niewiast Niosących Wonności

 Proboszcz: Ks. prot. Sławomir Tomaszuk

 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 12 (085) 710-28-75

 

Dąbrowa Białostocka – św. Jana Teologa

•          Proboszcz: Ks. prot. mgr Mikołaj Dejneko

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Kopernika 10 (085) 712-18-95

•          Wikariusz: ks. prot. Marek Kozłowski

 

Elbląg – Parafia Prawosławna św. Równej Apostołom Marii Magdaleny

 Proboszcz: Ks. mgr Marek Antonowicz

 82-300 Elbląg, ul. Sadowa 58 (055) 233-50-45

 

Ełk – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: Ks. mgr Michał Fiedziukiewicz

 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 8/4 (087) 621-43-88

 

Gdańsk – Parafia Prawosławna  św. Mikołaja Cudotwórcy

•          Proboszcz:   Ks. prot. mgr Dariusz Jóźwik

80-221 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 (058) 341-95-30

 • wikariusz. ks. mgr Łukasz Ławreszuk

 

Giżycko – Parafia Prawosławna Św. Anny

 ul. Warszawska 41

 Proboszcz: Ks. mitrat Jerzy Senejko

 11-500 Giżycko, ul. Pionierska 8 m 17 (087) 428-39-11

 

Górowo Iławieckie – Parafia Prawosławna  Zaśnięcia N.M.P.

 ul. Marchlewskiego 30

 Proboszcz: Ks. mgr Rafael Szczerbacz (089) 767-50-78

 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 4 m 6

 

Gródek – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

•          Proboszcz:   Ks. mitrat mgr Mikołaj Ostapczuk

16-040 Gródek, ul. Ks. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1, 085 718-00-16

•          Wikariusz:   Ks. mitrat Eugeniusz Michalczuk

16-040 Gródek, ul.Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 3, 85 718 06 93.

•          Dyrygent:   Sawa Ostapczuk

•          Psalmista:   Walentyna Ostapczuk

 

Jaczno – Zmartwychwstania Pańskiego 

 Proboszcz: ks. mgr Piotr Hanczaruk

 16-200 Dąbrowa Białostocka, w. Jaczno 20 (085) 712-81-81

 Filia: Siderka – Św. Jana Chrzciciela

 

 

Jałówka – Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego

 Proboszcz: Ks. prot Aleksander Dobosz

 16-054 Jałówka, ul. Lipowa 2 (085) 717-50-74

 

Jurowlany – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

 Proboszcz: Ks. prot. Mirosław Łuciuk

 16-116 Kruszyniany (085) 722-86-28 

 

Juszkowy Gród – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P. 

Proboszcz: Ks. prot. Sławomir Tofiluk

 16-053 Juszkowy Gród (085) 717-61-77

 

Kętrzyn – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

 Proboszcz: ks. mgr. Paweł Siebiesiewicz

 11-400 Kętrzyn, ul. Limanowskiego 9, 885 385 044

 

Korsze – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: Ks. prot. Bazyl Taranta

 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 33 (089) 754-01-24

 

Kożany – Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 Proboszcz: Ks. prot. Jan Kojło 16-063 Bogdanka; w. Kożany (085) 719-67-53

 

Królowy Most – Parafia Prawosławna św. Anny

 Proboszcz: Ks. mitrat mgr Eugeniusz Kosakowski

 16-004 Królowy Most (085) 718-44-15

 

Kruklanki – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika  Dymitra

 Proboszcz: Ks. mitrat Jerzy Senejko z Giżycka

 

Kruszyniany – Parafia Prawosławna Św. Anny 

Proboszcz: Ks. prot. Mirosław Łuciuk

 16-116 Kruszyniany (085) 722-86-28

 

Krynki – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

16-120 Krynki, ul. Cerkiewna 7

 Prooszcz: Ks. prot. mgr Piotr Charytoniuk

 16-120 Krynki, ul. Cerkiewna 5 (085) 722-80-55

 

Kuźnica – Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 Proboszcz: Ks. prot. Jarosław Grygiewicz

 16-123 Kuźnica Białostocka, ul. Sidrzańska 12 (085) 722-40-45

 

Nowy Dwór - Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej

 Proboszcz: Ks. prot. Józef Sitkiewicz

 16-205 Nowy Dwór, ul. Grodzieńska 23 (085) 722-60-54

  Psalmista: Barbara Sitkiewicz

 

Lidzbark Warmiński – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: Ks. mgr Jarosław Jaszczuk (089) 767-50-78

 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 4 m 6

 

Michałowo – Parafia Prawosławna Św. Mikołaja  Cudotwórcy

•          Proboszcz:   Ks. mitrat Jan Jaroszuk 16-050

Michałowo, ul. Młynowa 10B (085) 718-90-20

•          Wikariusz:   Ks. prot. Wiktor Tetiurka

16-050 Michałowo, ul. Młynowa 10B (085) 718-92-26

 

Mostowlany – Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa

 Proboszcz: Ks. prot. Sławomir Jakimiuk

 16-040 Gródek, w. Mostowlany (085) 717-53-45

 

Mrągowo – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

 11-700 Mrągowo, ul. Roosevelta 3

 Proboszcz: Ks. mgr Jarosław Kupryjaniuk

 11-700 Mrągowo, ul. Wolności 15 m 3 (089) 741-69-80

 

Nowa Wola – Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 Proboszcz: Ks. prot. mgr Jarosław Szczerbacz

 16-050 Michałowo, w. Nowa Wola 85 (085) 718-92-12

 

Olsztyn – Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej

  ul. Wojska Polskiego 38

•          Proboszcz:    ks. mgr Jarosław Jaszczuk

•          Wikariusz:   Ks. mgr Sylwester Klebus

10-291 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 71 m 5 (089) 526-70-05

 • rezydent: Ks. mitrat dr Aleksander Szełomow

 

Orłowo – Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 Obsługuje: Ks. mitrat Jerzy Senejko z Giżycka

 

Orneta – Parafia Prawosławna Św. Mikołaja Cudotwórcy

 Proboszcz: ks. Radosław Kondraciuk

 11-130 Orneta, ul. Wojska Polskiego 8 (055) 242-12-40

 Filia: Morąg – Św. Włodzimierza

 

Orzysz – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego 

Obsługuje: Ks. prot. Adam Stefanowicz z Mrągowa

 

Ostrów – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

Proboszcz: Ks. mitrat Aleksander Klimiuk

 16-113 Szudziałowo, w. Ostrów (085) 722-87-01

 

Pasłęk – Parafia Prawosławna Św. Onufrego Wielkiego

 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 11

  Obsługuje: Ks. mgr Marek Antonowicz z Elbląga

 

Samogród – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: Ks. Adrian Charytoniuk

 16-104 Babiki, w. Samogród (085) 722-16-28

 

Sokółka – Parafia Prawosławna św. Aleksandra Newskiego

•          Proboszcz:   Ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 2 tel./fax (085) 711-25-18

•          Wikariusz:  Ks. Justyn Jaroszuk

 

Supraśl - Parafia Prawosławna Zwiastowania N.M.P. i św. Jana Teologa

 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1 (085) 718-37-80

 Proboszcz:    JE Biskup ks. dr hab. Andrzej 

 16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 13 (085) 718-30-52

 Psalmista: Ks. protodiakon dr Jarosław Makal

 16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 4 (085) 718-35-66

   Rezydenci:

•          Ks. mitrat Aleksander Makal

•          Ks. protodiakon mgr Dymitr Tichoniuk

 •            ks. diakon mgr Piotr Pietrowski

 

Suwałki – Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

 16-400 Suwałki, ul. Zarzecze 6

 Proboszcz: Ks. mgr Łukasz Ławreszuk

 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 8/4 (087) 621-43-88

 

Topilec – Parafia Prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

 Proboszcz: Ks. mgr Jarosław Jóźwik

 16-070 Choroszcz, w. Topilec 2a (085) 650-44-29

 

Topolany – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

 Proboszcz: Ks. Aleksander Aleksiejczuk

 16-050 Michałowo, w. Topolany 6 (085) 718-90-89

 

Wasilków – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

•          Proboszcz:  Ks. mitrat mgr Anatol Hajduczenia

16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17 (085) 718-55-71

•          Wikariusz: Ks. prot. mgr Paweł Łapiński

•          Dyrygent: lektor Adam Bartoszewicz

16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17 (085) 718-55-71

 

Węgorzewo – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 ul. Pionierska 2

 Obsługuje: Ks. Paweł Siebiesiewicz

 

Wierzchlesie – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

 Proboszcz: p.o. ks. Adrian Charytoniuk z Samogródu

 

Wojnowo – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

 Obsługuje: Ks. Jarosław Kupryjaniuk

 

Zabłudów – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

•          Proboszcz:    Ks. prot. mgr Mirosław Tomaszewski

16-060 Zabłudów, ul. Cerkiewna 8 (085) 718-81-97

•          Wikariusz:   ks. prot. mgr Jarosław Pagór