Logo
niedziela, 12 lipca 2020
św. Ap. Piotra i Pawła
Znajdujesz się na: Strona główna»Kosciół prawosławny w Polsce
Kosciół prawosławny w Polsce

www.orthodox.pl - oficjalna strona PAKP

 

Diecezje:

www.orthodox.bialystok.pl - Diecezja Białostocko-Gdańska

www.eparchia.ppkp.eu - Diecezja Przemysko-Nowosądecka

www.lublin.cerkiew.pl - Diecezja Lubelsko-Chełmska

www.ordynariat.com - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

 

 Monastery:

www.monaster.eu - Monaster męski Zwiastowania NMP, Supraśl

www.monasterujkowice.pl - Monaster meskiśww. Cyryla i Metodego, Ujkowice

www.saki.pl - Monaster męski św. Dymitra, Saki

www.grabarka.pl - Monaster żeński śww. Marty i Marii, Grabarka

 www.wojnowo.net/ - Monaster żeńskiZaśnięcia NMP, Wojnowie

 

 Seminaria i uczelnie:

www.psd.edu.pl - Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

www.chat.edu.pl - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

www. prawoslawie.uwb.edu.pl - Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

www.akademia.supraska.pl - Akademia Supraska


 Parafie:

www.cerkiew.augustow.pl. - Wniebowstąpienia Pańskiego Augustów

www.soborbialystok.pl - Katedra św. Mikołaja, Białystok

www.dojlidy.cerkiew.pl - św. Eliasza, Białystok

www.bacieczki.cerkiew.pl - św. Jana Teologa, Białystok

www.parafia-swietego-jerzego.pl - św. Jerzego, Białystok

www.woskresienska.euro-net.pl - Zmartwychwstania Pańskiego, Białystok

www.wygoda.cerkiew.pl - Wszystkich Świętych, Białystok

www.bialapodlaska.cerkiew.pl - śww. Cyryla i Metodego, Biała Podlaska

www.bialowieza.cerkiew.pl - św. Mikołaja, Białowieża

www.buczyna.cerkiew.pl - św. Dymitra, Buczyna

www.cerkiew.er.pl - śww. Piotra i Pawła, Ełk i Suwałki

www.orthodoxgd.republika.pl - św. Mikołaja, Gdańsk

www.grodek.cerkiew.pl - Narodzenia NMP, Gródek

www.gryfice.cerkiew.org - Zaśnięcia NMP, Gryfice

www.jeleniagora.cerkiew.pl - śww. Piotra i Pawła, Jelenia Góra

www.cerkiew-komancza.pl - Opieki Matki Bożej, Komańcza

www. ceriewkuznica.boo.pl. - Podwyższenia Krzyża Pańskiego

www.krakow.cerkiew.pl - Zaśnięcia NMP, Kraków

www.kuraszewo.ai4.pl - św. Antoniego Pieczerskiego, Kuraszewo

www.legnica.cerkiew.org - Zmartwychwstania Pańskiego, Legnica

www.parafialewkowo.prv.pl - śww. Piotra i Pawła, Lewkowo

www.lubin.cerkiew.pl - Świętej Trójcy, Lubin

www.chresto-vozd.harazd.net - Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Lublin

www.parafiawmichalowie.website.pl - św. Mikołaja, Michałowo

www.michalow.cerkiew.ugu.pl - św. Michała, Michałów

www.parafianowawola.pl - Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Nowa Wola

www.cerkiew.com.pl - Przemienienia Pańskiego, Płock

www.radom.cerkiew.pl - św. Mikołaja, Radom

www.cerkiew.siemianowka.prv.pl - św. Jerzego, Siemianówka

www.parafia.sidcom.pl - śww. Piotra i Pawła, Siemiatycze

cerkiewsokolka.boo.pl - św. Aleksandra Newskiego, Sokółka

www.cerkiew.sokolowsko.info.pl - św. Michała, Sokołowsko

www.sosnowiec.cerkiew.pl - śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Sosnowiec

www.prawoslawie.com.pl - św. Aleksandry, Stanisławowo

www.starykornin.cerkiew.pl - św. Michała, Stary Kornin

www.cerkiew.szczecin.pl - św. Mikołaja, Szczecin

www.katedra.waw.pl - Katedra św. Marii Magdaleny, Warszawa

www.prawoslawie.pl - św. Jana Klimaka, Warszawa-Wola

www.cerkiew.wlodawa.pl - Narodzenia NMP, Włodawa

cerkiew.wroclaw.pl - śww. Cyryla i Metodego, Wrocław

cerkiew.w.interia.pl - śww. Cyryla i Metodego, Wrocław

 

Bractwa:

www.bractwocim.cerkiew.pl - Bractwo śww. Cyryla i Metodego

www.arka-przymierza.org.pl - Stowarzyszenie Prawosławnego Dziedzictwa Narodowego

www.bmp.cerkiew.plBractwo Młodzieży Prawosławnej

 

Bractwa młodzieżowe diecezjalne:

www.bmpdbg.pl - Bractwo młodzieży Diecezji Białostocko-Gdańskiej

www.bractwo.cerkiew.org - Bractwo młodzieży Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

www.bmpdiecezjalch.cerkiew.pl - Bractwo młodzieży Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

 

Bractwa młodzieżowe parafialne:

www.bmp-antoniuk.int.pl - Białystok-Antoniuk

www.bmpdojlidy.prv.pl - Białystok-Dojlidy

www.bractwo.hagiasophia.prv.pl - Białystok-Jaroszówka

 

Fundacje:

www.oikonomos.pl - Fundacja Oikonomos, Białystok

www.ostrogski.pl - Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok

 

Gazety:

www.pporthodoxia.com.pl - Przegląd Prawosławny

 

Ikony na Cerkiew.pl:

www.cerkiew.pl/index.php?id=pr_ikony&oscr=galeria_ikon.php -

Ikony 

www.prawoslawie.k.pl/ikon.html - Ikonografia Świata Prawosławia

www.orthodoxicons.pl - Prawosławne ikony

www.ikonografia.pl - Ikonografia

www.orthphoto.net - Orthphoto

Filmy:

www.cerkiew.pl/index.php?id=272 - Filmy na Cerkiew.pl (WMV)

RTV:

www.orthodoxia.pl - Radio Orthodoxia, Białystok (Ogg,na żywo)

Muzyka cerkiewna:

www.festiwal.cerkiew.pl - Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

www.bialowieza.cerkiew.pl/chor.php - Chór parafii św. Mikołaja, Białowieża (Mp3)

www.narew.gmina.pl/ramonka - Ramonka, chór parafii Apostoła Jakuba, Łosinka (Mp3)

www.oktoich.art.pl - Chór Oktoich, Wrocław (Mp3,AVI)

cerkiew.w.interia.pl/strona8.html - Oktoich (Mp3)

www.prawoslawie.k.pl/muz.html - (Mp3)

www.cerkiew.szczecin.pl/nuty.htm - (PDF,Encore), kolędy

www.cerkiew.pl/index.php?id=multimedia - (Mp3), kolędy

www.cerkiew.pl/index.php?id=prawoslawie&oscr=m_pdf.php - (PDF), kolędy Biblioteki:

www.prawoslawie.k.pl/bib.html - Biblioteka Świata Prawosławia

www.cerkiew.pl/index.php?id=czytelnia - Biblioteka na Cerkiew.pl

www.orthodox.pl/Logos/logos.htm - Biblioteka na Orthodox.pl

www.orthodox.pl/Jezyk/jezyk.htm - Język cerkiewnosłowiański

www.cerkiew.szczecin.pl/startlit.htm - Teksty liturgiczne w języku polskim

www.liturgia.cerkiew.pl - Liturgia prawosławna w języku polskim (Mp3)

www.hamradio.biaman.pl/media/books/modlitewnik.pdf - Modlitewnik prawosławny

 

Inne strony prawosławne:

www.cerkiew.pl - Prawosławny serwis internetowy Cerkiew.pl

 

www.orthodox.bialystok.pl/ckp - Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

www.instytut.cerkiew.pl - Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce

www.prawoslawie.k.pl - Świat Prawosławia, Wrocław

www.ktp.edu.pl - Koło Teologów Prawosławnych, Warszawa

www.mds.ai4.pl - Metropolitalny Dom Studenta, Warszawa

www.sklep.cerkiew.pl - Sklep na Cerkiew.pl, Białystok (sprzedaż wysyłkowa)

www.katechezaorth.pl - Religia prawosławna w szkole

www.szkolacim.pl - Prawosławna szkoła śww. Cyryla i Metodego, Białystok

www.chram.com.pl - Prawosławne cerkwie na starych pocztówkach

www.zobacz.cerkiew.pl - Wirtualna wycieczka po cerkwiach Białegostoku i okolic

www.kosmar.w8w.pl - Cerkiew w Polsce, architektura i wystrój

www.cerkiew1938.pl - Zburzone cerkwie Chełmszczyzny i Podlasia

www.kosovo.cerkiew.pl - Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa i Metochii

www.zyrowice.cba.pl - Piechotą do Żyrowic

www.cieplice.cerkiew.pl - Prawosławny Dom Opieki pw. św. Stefana, Cieplice

www.opiekaspoleczna.pl - Dom Pomocy Społecznej "Betania", Stanisławowo

www.eleos.pl - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos"