Logo
środa, 1 kwietnia 2020
św. męczenników Chryzanta i Darii
Znajdujesz się na: Strona główna»30 – lecie parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku
30 – lecie parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku

23 września w XVI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. W Liturgii uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Metropolita Verii i Naus Pantelejmon, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Arcybiskup Wileński i Litewski Innocenty, Arcybiskup Rio de Janeiro Chryzostom, Biskup Supraski Grzegorz, Biskup Recife Ambroży oraz Biskup Bobrusjki i Bychowski Serafin.

Uroczystości w parafii pw. Św. Ducha miały potrójny charakter. W tym roku minęło trzydzieści lat od powstania tej największej w Białymstoku parafii. Symbolicznym zakończeniem budowy cerkwi i parafii było poświęcenie przez Metropolitę Sawę siedemdziesięciometrowej dzwonnicy. W tym roku przypada także jubileusz 50 – lecia święceń kapłańskich proboszcza antoniukowskiej parafii ks. mitrata Jerzego Boreczki. Z tej okazji w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP uhonorowany został przez Władykę Sawę prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami.

Pierwsze zezwolenie na budowę świątyni prawosławnej w powojennym Białymstoku wydane zostało przez władze pod koniec 1981 r. Z dniem 16 czerwca dekretem ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy erygowano nową parafię pw. św. Ducha. 1 sierpnia tego samego roku odbyło się uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi. Pierwszym proboszczem parafii pw. Św. Ducha był ks. protoprezbiter Serafin Żeleźniakowiecz, a następnie od 2 lutego 1983 r. do dnia dzisiejszego ks. mitrat Jerzy Boreczo.