Logo
środa, 1 kwietnia 2020
św. męczenników Chryzanta i Darii
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Jubileusz ks. mitrata Jerzego Boreczki
Aktualności
26-09-2012

Jubileusz ks. mitrata Jerzego Boreczki

Ks. mitrat Jerzy Boreczko urodził się 19 października 1941 r. w Lewkowie Starym. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski na wydziałem filologii rosyjskiej. W latach 1960 – 62 była psalmistą w parafii w Choroszczy, a następnie dyrygentem chóru w parafii w Boćkach. Po zawarciu związku małżeńskiego z Wierą Korolko otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Bazylego święcenia diakońskie (1.09.62 r.) zaś niespełna tydzień później (7.09.62 r.) święcenia kapłańskie.

Pierwszą parafią ks. Jerzego była parafia w Wałczu, następnie parafia w Częstochowie. Po przejściu w skład kleru diecezji białostocko – gdańskiej w maju 1979 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. Eliasza w Białymstoku. W latach 1980 – 82 był wikariuszem katedralnej parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku, a od 1982 r. do 1983 r. wikariuszem parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku. 1 lutego 1983 r. mianowany został proboszczem parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku.

Ks. Jerzy Boreczko był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla Cerkwi, w tym ostatnio w 1999 r. prawem noszenia mitry, a w 2012 r. prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami.  Ponadto św. Sobór biskupów PAKP nagrodził ks. Jerzego orderami Marii Magdaleny II stopnia. Ks. Jerzy nagradzany był także przez władze wojewódzkie odznaczeniami „ Zasłużony białostocczyźnie” .

Ks. Jerzy Boreczko od 1994 r. pełni obowiązki zastępcy dziekana okręgu białostockiego, a od 2004 r. obowiązki dziekana.