Logo
środa, 1 kwietnia 2020
św. męczenników Chryzanta i Darii
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Uroczystości w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
Aktualności
01-10-2012

Uroczystości w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

30 września w XVII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. W Liturgii uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Uroczystości w parafii pw. Zamartwychwstania Pańskiego poświęcone były ikonie Matki Bożej „Wszechkrólowej”, której kopia znajduje się w parafialnej świątyni, a przed którą co czwartek odprawiane są cotygodniowe akatysty.

Wizyta Arcybiskupa Jakuba oraz Biskupa Grzegorza stała się także okazją do świętowania jubileuszu proboszcza tamtejszej parafii. 9 września minęło bowiem 50 lat od momentu święceń kapłańskich ks. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego. Z tej okazji Władyka Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył ks. Włodzimierza orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia.

Arcybiskup Jakub odznaczył ponadto orderami św. Marii Magdaleny III stopnia dyrektora aresztu śledczego w Białymstoku ppłk. Wojciecha Prażmowskiego oraz dyrektora zakładu karnego w Białymstoku ppłk. Tadeusza Kaczyńskiego.

Ks. mitrat Włodzimierz Cybuliński urodził się w 4 czerwca 1941 r. w Daszach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademie Teologiczną w Warszawie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugenią Hasiuk otrzymał 22 lipca 1962.r z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Stefana święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 września 1962 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego. Pierwszą parafia ks. Włodzimierza była parafia w Kuraszewie. W latach 1965 – 88 był proboszczem parafii w Czyżach. Od 1988 r. po dzień dzisiejszy jest proboszczem parafii pw. Zamartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Ks. Włodzimierz w 1989 r. mianowany został pierwszym kapelanem więziennictwa. Za zasługi dla służby więziennej nagrodzony został w 2003 r. „Brązową odznaką za zasługi dla pracy penitencjarnej.”