Logo
środa, 17 października 2018
św. Hieroteusza biskupa Ateńskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Poświęcenie cerkwi pw. św. Męcz. Gabriela w Żeńskim Monasterze w Zwierkach
Aktualności
22-10-2012

Poświęcenie cerkwi pw. św. Męcz. Gabriela w Żeńskim Monasterze w Zwierkach

20 października w dniu święta Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Uroczystej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. W Liturgii uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Supraski Grzegorz, Siemiatycki Jerzy oraz Kinieszemski i Palechski Hilarion(Patriarchat Moskiewski).

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia świątyni, którego głównym punktem było przeniesienie przez Metropolitę Sawę, cząsteczki św. Relikwii św. Gabriela do ołtarza, a następnie umieszczenie ich pod prestołem – stołem ofiarnym na którym sprawowane są Liturgie.

Na zakończenie uroczystości Władyka Jakub udekorował przełożoną zwierkowskiej wspólnoty monastycznej, Ihumenię Anastazję orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego.  Za pracę na rzecz Cerkwi Orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III Stopnia odznaczeni zostali: Mirosław Cimoszuk, Piotr Kałużny, Mirosław Sosna, Jan Wawrzyniuk, Mikołaj Sacharczuk oraz Władimir Pietrow. Listy pochwalne z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymali: Szum Andrzej, Gliwa Krzysztof oraz Pietruczuk Mirosław.

Żeński Klasztor Narodzenia Bogurodzicy utworzony został dekretem ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w 1993 r. Początkowo siostry korzystały z gościnności białostockiej parafii pw. św. Eliasza. W 1996 r. Arcybiskup Sawa dokonał położenia kamienia węgielnego pod cerkiew św. Męczennika Gabriela we wsi Zwierki. Wraz z końcem prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym klasztoru w 2008 r., możliwa była przeprowadzka sióstr z Białegostoku do Zwierek. Obecnie w klasztorze trwają jeszcze prace budowlane nad wolnostojącą dzwonnicą.

 

fotografie

film 1

film 2