Logo
niedziela, 20 stycznia 2019
Sobór św. Proroka i Chrzciciela Jana
Znajdujesz się na: Strona główna»Ogłoszenia»Olimpiada prawosławnej wiedzy religijnej
Ogłoszenia
25-10-2012

Olimpiada prawosławnej wiedzy religijnej

Z błogosławieństwa JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w roku szkolnym 2012/13 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem tegorocznej olimpiady jest „Działalność apostoła Pawła.”

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

 

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach: 

I ETAP  - szkolny  odbędzie się 14 grudnia 2012 r. o godz. 1030  w następujących miastach:

 

Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5

Bielsk Podlaski – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Rejtana 2

Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB, ul. Piłsudskiego 3

Siemiatycze – Parafia Prawosławna Ap. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1

Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.

                                     

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

 

II ETAP  okręgowy – odbędzie się 13 lutego 2013 r. o godz. 1200 w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, ul. Grottgera 9.

 

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

 

III ETAP   centralny – odbędzie się 13 – 14 marca 2013 r. początek o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.

 

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje. Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2012 r. na adres:

 

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

15-420 Białystok

ul. Św. Mikołaja 5

 Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu oraz karty zgłoszeń znajdują się  na stronie http://prawoslawie.uwb.edu.pl