Logo
czwartek, 22 kwietnia 2021
św. męcz. Eupsychiusza
Znajdujesz się na: Strona główna»Publikacje»Archiwum Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
Publikacje
30-10-2012

Archiwum Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Kwartalnik „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” jest oficjalnym organem Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1994 r., a redaktorem naczelnym był wówczas Pan Piotr Chomik. Od samego początku głównym priorytetem pisma było jak najszersze informowanie wiernych o wydarzeniach z życia diecezji. Oczywiście obok relacji z uroczystości cerkiewnych i kulturalnych pojawiały się wywiady, tłumaczenia fragmentów literatury duchowej, materiały teologiczne, historyczne, homiletyczne i katechetyczne podnoszące świadomość wyznaniową wiernych i poszerzające ich wiedzę o prawosławiu.

Ważnym wydarzeniem z życia czasopisma było powołanie na katedrę biskupią w Białymstoku Jego Ekscelencji biskupa Jakuba, który bardzo chciał podnieść jakość edytorską i merytoryczną „Wiadomości”. W listopadzie 1999 r. redaktorem naczelnym został Krzysztof Aleksiuk. Począwszy od numeru 22 (1 – 2000) kwartalnika zmieniona została szata graficzna i  wprowadzono pełnokolorowe okładki. Kolejna zmiana loga oraz szaty wewnątrz kwartalnika miała miejsce od numeru 1 (43) 2003. 

„Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” ukazują się w nakładzie 1100 egzemplarzy, cztery razy w roku i liczą sobie ok. 28 stron. Redaktorem naczelnym jest Pan Krzysztof Aleksiuk, składem komputerowym i grafiką zajmuje się Pan Michał Żelezniakowicz. Dział religijno-kościelny prowadzi Wiaczesław Perek.

 Tytuł: „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”

Wydawca: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

Nakład: 1100 egz.

Ilość stron: 28

Format: A4

Rok założenia: 1994

Adres redakcji: ul. Św. Mikołaja 3, 15-420 Białystok, tel. (85) 7424088,    redakcja@orthodox.bialystok.pl

Redaktor naczelny: Krzysztof Aleksiuk

Skład komputerowy i grafika: Michał Żelezniakowicz

Zasięg: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie), biblioteki na terenie całego kraju

 

Redakcja 1994-1997: Redaktor naczelny - Piotr Chomik, dział religijno-kościelny - ks. Mikołaj Podolec, sekretarz redakcji - Jan Busłowicz.

Redakcja 1997-1999 nr 3 (20): Redaktor naczelny - Piotr Chomik, dział religijno-kościelny - ks. Mikołaj Podolec.

Redakcja 1999 nr 4 (21): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, Piotr Chomik, dział religijno-kościelny - ks. Mikołaj Podolec, skład – Adam Dawidziuk.

Redakcja od 2000 nr 1 (22): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, Halina Borowik – dział katechetyczny, dział religijno-kościelny - ks. Mikołaj Podolec, skład – Adam Dawidziuk

Redakcja od 2001 nr 2 (27): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, Halina Borowik – dział katechetyczny, dział religijno-kościelny - ks. Mikołaj Podolec, skład – Paweł Żelezniakowicz

Redakcja od 2003 nr 2 (35): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, dział religijno-kościelny - ks. Mikołaj Podolec, skład – Paweł Żelezniakowicz

Redakcja od 2004 nr 2 (39): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, skład – Paweł Żelezniakowicz

Redakcja od 2005 nr 1 (42): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, skład – Paweł Żelezniakowicz, stale współpracuje – Justyna Tomaszuk

Redakcja 2005 nr 2 (43): P.o. redaktora naczelnego – ks. Marek Ławreszuk, skład – Paweł Żelezniakowicz, stale współpracuje – Justyna Tomaszuk

Redakcja od 2005 nr 3 (44): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, skład – Paweł Żelezniakowicz, stale współpracuje – Justyna Tomaszuk

Redakcja od 2006 nr 1 (46): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, skład – Michał Żelezniakowicz, stale współpracuje – Justyna Tomaszuk

Redakcja od 2007 nr 2 (51): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, dział religijno-kościelny – Wiaczesław Perek, skład – Michał Żelezniakowicz, stale współpracuje – Justyna Tomaszuk

Redakcja od 2009 nr 3 (60): Redaktor naczelny - Krzysztof Aleksiuk, dział religijno-kościelny – Wiaczesław Perek, skład – Michał Żelezniakowicz

 

Najczęściej z redakcją współpracowali, oprócz osób wymienionych wyżej, ks. Adam Sawicki, ks. Mirosław Filimoniuk oraz Jarosław Charkiewicz.

 

 

Numery archiwalne "Wiadomości"

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 1(55) 2008

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 2(56) 2008

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 3(57) 2008

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 4(58) 2008

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 2(59) 2009

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 3(60) 2009

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 4(61) 2009

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 1(62) 2010

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 2(63) 2010

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 3(64) 2010

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 4(65) 2010

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 1(66) 2011

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 2(67) 2011

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 3(68) 2011

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 4(69) 2011

Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej nr 1(70) 2012