Logo
niedziela, 16 grudnia 2018
św. pror. Sofoniusza
Znajdujesz się na: Strona główna»Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”
Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”

Ukazał się nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” (3 (72) 2012), a w nim między innymi:

 

Ks. Andrzej Misiejuk: Kazanie na święto Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Pocieszycielki (strona 3)

 W obliczu śmierci, w momencie bezsilności, strachu, lęku, w tym momencie naszą Pocieszycielką jest Boża Matka. Któż bardziej bowiem może okazać nam współczucie, zrozumieć naszą rozpacz, ukoić nasz bol, jeśli nie Ta, która sama przelewała łzy pod krzyżem, na którym konał, przelewał krew, cierpiał Jej Syn. Któż, jeśli nie Ta, która sama przekroczyła ową tajemną granicę ludzkiej egzystencji, która sama przestąpiła próg drzwi

oddzielających życie od śmierci i teraz tam, u Tronu Najwyższego, zanosi modlitwy za nas grzesznych, błądzących ziemskimi ścieżkami z imieniem Jej Syna na ustach i w sercu.

 

Antoni Mironowicz: Parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach (strona 4)

 Powstanie parafii mostowlańskiej św. Jana Teologa można datować na początek XVI w. Pierwsza źródłowa informacja o cerkwi w Mostowlanach pochodzi z 7 lutego 1540 r. W tym

to roku proboszcz cerkwi mostowlańskiej Paweł złożył skargę na Żyda Moszka Chroszenkę, który nie oddał mu długu za 10 kop groszy i sukna sześć łokci. Skarżący pokazał w sądzie ziemskim grodzieńskim dokument potwierdzający, że dług winien być zwrócony w święto Bożego Narodzenia w ubiegłym roku.

 

Ks. Tomasz Kosiński: Stworzenie świata ex nihilo (strona 8)

 Zrozumienie stworzenia świata z niebytu jest dla człowieka niemożliwe, ze względu na jego ograniczoność. Jest ono swoistą tajemnicą, cudem, który należy pojmować jedynie na drodze wiary. Jak pisze św. Teofil z Antiochii: „Bóg stworzył wszystko z miłości, aby przez dzieła te był poznany i by w ten sposób zajaśniała Jego światłość”. Stworzenie jest pierwszym zbawczym aktem miłości Boga. Teologia świętych ojców mówi, że Bóg stworzył niebo i ziemię w celu upustu „nadmiaru miłości i dobroci”. Potwierdzeniem tego twierdzenia mogą być słowa św. Jana z Damaszku: „Ponieważ Bóg dobry i wyższy nad dobro nie poprzestał na kontemplacji Swojej istoty, lecz w nadmiarze dobroci zechciał, by powstały jestestwa, które

by mogły przyjmować od Niego dobro i uczestniczyć w Jego własnym dobru, wyprowadza z niebytu do istnienia i stwarza wszystkie rzeczy”.

 

Wiaczesław Perek: JŚ Patriarcha Cyryl w Białymstoku (strona 10)

 

Wiaczesław Perek - Z życia diecezji (strona 12)