Logo
sobota, 16 lutego 2019
św. Symeona i św. pror. Anny
Znajdujesz się na: Strona główna»Instytucje diecezjalne»Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej
Instytucje diecezjalne

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Historia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce ma już ponad 30-letnią historię. Powstało ono w 1980 roku w Warszawie pod pierwotną nazwą – Koło Teologów Prawosławnych. W tym samym roku w maju odbyła się I Pielgrzymka Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę, a w październiku I Zjazd Bractwa. Tak powstało bractwo w Polsce. Struktury terenowe rozwinęły się nieco później. Jako drugie, po Bractwie Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, powstało Bractwo Diecezji Białostocko-Gdańskiej. I zjazd odbył się 6 października 1985 r. i powołał Radę Diecezjalną Młodzieży przy Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Na zjeździe dokonano wyboru pierwszego przewodniczącego, którym został Sławek Nazaruk. Opiekunem duchownym został ks. Konstanty Bondaruk. Później tę funkcję przejął ks. Mikołaj Borowik, a w tej chwili pełni ją, ks. Marek Wawreniuk. Kolejnymi Przewodniczącymi Zarządu byli: Andrzej Niemirowicz (1989 – 1992), Marek Masalski (1992 – 1996), Katarzyna Hutnik (Żyżel) (1996 – 1998), Piotr Puczyński (1998 – 2000), Joanna Diez (Martonik) (2000 – 2002), Andrzej Remża (2002 – 2004), Magdalena Kucharewicz (2004 – 2006) oraz Magdalena Martonik (Bazyluk) (2006 – 2011). Głównym celem Bractwa jest niesienie pomocy w kształtowaniu świadomości prawosławnego chrześcijanina, naśladowcy Jezusa Chrystusa, godnego spadkobiercy bogatej tradycji Kościoła prawosławnego.

Historia Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej działa, jak sama nazwa wskazuje, na terenie diecezji białostocko-gdańskiej, w skład której wchodzi pięć dekanatów: białostocki, gródecki, sokólski, gdański i olsztyński. Niestety, nie we wszystkich działają bractwa parafialne. Swą działalnością podlega Zarządowi Centralnemu co wynika to ze statutu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Bractwo posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Naszym duchowym opiekunem jest JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub jako biskup diecezjalny, a bezpośrednio czuwa nad Bractwm ks. Marek Wawreniuk.

Biuro bractwa ma siedzibę przy ulicy św. Mikołaja 3. Mieści się w nim sklepik, który jest jednym z głównych źródeł przypływu środków działalności Bractwa. Sklepik czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 930-1630.


Bractwo posiada również ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Jacznie.