Logo
sobota, 19 stycznia 2019
Chrzest Pański
Znajdujesz się na: Strona główna»Ogłoszenia»IV Białostocka Debata: Uczyć, Wychowywać, Oceniać
Ogłoszenia
04-04-2013

IV Białostocka Debata: Uczyć, Wychowywać, Oceniać

Doradca metodyczny religii prawosławnej Mirosława Pietkiewicz serdecznie zaprasza wszystkich katechetów do udziału w IV Białostockiej Debacie: Uczyć, Wychowywać, Oceniać. Jest to kontynuacja - zapoczątkowanego w 2007 roku - przedsięwzięcia, które ma na celu: rozwój zawodowy nauczycieli, wymianę poglądów i doświadczeń, próbę rozwiązywania problemów edukacyjnych, integrację środowisk oświatowych.

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniu rodziny. Spojrzymy na temat z różnych punktów widzenia oraz wypracujemy rozwiązania metodyczne, dydaktyczne użyteczne w pracy nauczyciela. Debata daje nauczycielom możliwości: uczestniczenia w ciekawych zajęciach, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, opublikowania swoich materiałów, a szkołom - realizację priorytetu Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin: 10 kwietnia 2013r.
Godzina: 10:00-16:30
Miejsce: MODM w Białymstoku, ul. Poleska 27


PROGRAM DEBATY
I część
•    Wykład: dr Justyna Fiedorczuk Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku – Rodzina i szkoła wobec specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży.
•    Wykład: dr Joanna Borowik Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku – Zmieniające się oblicze polskiej rodziny.
•    Wystąpienie: mgr Ewa Anna Mojsak – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku. 
•    Przerwa na kawę, herbatę. Prezentacja oferty wydawnictwa oświatowego.
II część
•    Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół: doradca metodyczny Katarzyna Fliszkiewicz – Literackie obrazy rodziny.
•    Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos wszystkich typów szkół: doradca metodyczny Dorota Sokołowska – Zmiany modelu rodziny w powojennej Polsce .
•    Warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii wszystkich typów szkół: doradcy metodyczni: Mirosława Pietkiewicz i Urszula Zagan – Rodzina Małym Kościołem.
•    Warsztaty metodyczne dla wszystkich pozostałych nauczycieli – wychowawców klas wszystkich typów szkół: dr Justyna Fiedorczuk  – Wychowawca wobec problemów swoich uczniów: mentor, dyktator czy powiernik? Osobowość konieczna w procesie wychowania.