Logo
wtorek, 20 października 2020
św. męcz. Sergiusza i Bakchusa
Znajdujesz się na: Strona główna»Ogłoszenia»1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci
Ogłoszenia
27-05-2013

1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
we współpracy z Fundacją im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
 i Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 
zaprasza na 
międzynarodową konferencję naukową:

1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci

 

Środa 29 maja 2013 r.

Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Białystok, ul. Św. Mikołaja 5.

8.00 – 10.00 – rejestracja uczestników; 
9.00 – 17.00 – rozpoczęcie konferencji;

Program konferencji

 1. The Christian Identity of Europe from Yesterday to Tomorrow, prof. Marios Begzos, Uniwersytet Ateński, Grecja; 
 2. The Methodian mission on the Polish lands until the dawn of 11th century, prof. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku; 
 3. Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego, dr hab. Krzysztof Leśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski; 
 4. Cyryl i Metody jako uczniowie św. Focjusza Wielkiego, dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski; 
 5. Św. Cyryl i Metody w świetle „filiokaistycznej” idei Karola Wielkiego, archim. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Uniwersytet w Białymstoku; 
 6. Prawosławie a islam. Dialog św. Cyryla i Grzegorza Palamasa z muzułmanami, Grzegorz Makal; 
 7. Cyrylo-metodiański model inkulturacji na przykładzie południowych Słowian, dr Arkadiusz Durda; 

12.30 - 13.30 – przerwa obiadowa

 1. Leksykon supraski (1722) - źródło do historii piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego w Rzeczypospolitej, prof. Lilia Citko, Uniwersytet w Białymstoku; 
 2. Portret fonetyczny Modlitwy Pańskiej w języku starocerkiewnosłowiańskim, dr Rafał Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski; 
 3. Język pierwszej drukowanej Biblii cerkiewnosłowiańskiej w konfrontacji z językiem XVIII-wiecznego Ewangeliarza, Małgorzata Kurianowicz, Uniwersytet w Białymstoku; 
 4. Głagolica w wydaniach działaczy bractw w pierwszej połowie XVII wieku, Bogdan Berezenko, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina; 
 5. Сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) и его отношение к грекам, kand. teol. Iwan Nikulin, Seminarium Duchowne w Jekaterynburgu, Rosja; 
 6. Dziedzictwo św. Cyryla i Metodego w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dr Justyna Fiedorczuk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; 

KOMUNIKATY:

 1. Mnich i teolog – charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych, ks. dr Marek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku; 
 2. Kodeks supraski jako przykład wpływów bizantyjsko- bałkańskich na ziemiach polskich, archim. dr Andrzej Borkowski, Uniwersytet w Białymstoku; 
 3. Konstantyn-Cyryl w staroserbskiej historiografii, dr Izabela Lis-Wielgosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 4. Sluzhebnik czy Leitourgiarion? Wokół tradycji wydawniczych PAKP w latach 1924 – 2012, ks. dr Roman Płoński, Olsztyn; 

18.00 – Что дает человеку Православие возвещенное св. Кириллом и Мефодием, wykład prof. Aleksego Osipowa, Moskiewska Akademia Duchowna; aula Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1