Logo
środa, 17 lipca 2019
św. Andrzeja Rublowa
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Dziedzictwo misji Świętych Braci
Aktualności
30-05-2013

Dziedzictwo misji Świętych Braci

29 maja w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferencja „1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci”. Organizator - Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku z pomocą Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego i Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego włączyła się tym samym w europejskie obchody rocznicy misji Świętych Braci.

Celem konferencji było ukazanie charakteru misji chrystianizacyjnej i wskazanie jej owoców. Zaproszeni prelegenci ukazali na wielokierunkową działalność św. Cyryla i Metodego, a tym samym na niezwykle bogate dziedzictwo ich misji.

Otwarcia konferencji dokonał kierownik katedry, natomiast z wprowadzającym słowem zwrócił się do zgromadzonych Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub. Pozdrawiając zebranych Ekscelencja życzył owocnych i pełnych konstruktywnych wniosków obrad.

Prof. Marios Begzos, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach, który rozpoczął naukową dysputę, przedstawił swoją koncepcję współczesnej tożsamości europejskiej. O misji i jej znaczeniu w aspekcie historycznym mówił prof. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, a także archimandryci, dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz oraz dr Andrzej Borkowski. O znaczeniu misji w krzewieniu wiary, obrzędowości i kultury mówił obszernie dr hab. Krzysztof Leśniewski prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kolejny prelegent, mgr Grzegorz Makal w swoim wystąpieniu skupił się na polemicznej i apologetycznej działalności św. Cyryla oraz św. Grzegorza Palamasa, którą prowadzili z Islamem. Prezentowane przez prelegentów tezy ukazały teologiczne i historyczne znaczenie misji Świętych Braci. Zestawienie kulturowego i duchowego dziedzictwa z ideami współczesnej polityki i etyki wywołało żywą dyskusję, obfitującą w ważne wnioski.

Znaczenie misji Świętych Braci nie zostało jednak ograniczone kierunkami teologicznym i historycznym. W kolejnej części konferencji skupiono się na filologicznym dziedzictwie misji św. Cyryla i Metodego. Prof. Lilia Citko z Uniwersytetu w Białymstoku mówiła o znaczeniu piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego na podstawie Leksykonu supraskiego. Dr Rafał Kowalczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego skupił się na fonetycznym portrecie Modlitwy Pańskiej. Mgr Małgorzata Kurianowicz ukazała na jeden z etapów rozwoju języka cerkiewnosłowiańskiego dokonując analizy porównawczej pierwszej drukowanej Biblii cerkiewnosłowiańskiej i XVIII-wiecznego Ewangeliarza. Kolejny prelegent, kandydat teologii Ivan Nikulin, wykładowca Seminarium Duchownego w Jekatierinburgu przedstawił postać metropolity Ignacego i jego relacji z Grekami.

Główną część konferencji zakończyły komunikaty ks. dra Marka Ławreszuka o charakterystyce Świętych Braci w oparciu o teksty liturgiczne im poświęcone, oraz komunikat ks. dra Romana Andrzeja Płońskiego analizującego współczesne wydania ksiąg liturgicznych PAKP.

Konferencja odbywała się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w otoczeniu prac plastycznych przesłanych na konkurs o znaczeniu i roli Świętych Braci. W tej szczególnej scenerii, w otoczeniu ikon św. Cyryla i Metodego malowanych rękami dzieci, podsumowanie spotkania wskazało na szerokie i często niedostrzegane dziedzictwo misji chrystianizacyjnej Słowian.

Po krótkiej przerwie uroczystości przeniosły się do Auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie Bractwo św. Cyryla i Metodego, organizator konkursu plastycznego nagrodziło małych autorów zwycięskich i wyróżnionych prac. Na konkurs wpłynęło ponad 240 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Po wręczeniu nagród w auli uniwersyteckiej, wśród licznie zgromadzonych słuchaczy ze swoim wykładem wystąpił prof. Moskiewskiej Akademii Duchownej Aleksiej Iljicz Osipow. Tematem wystąpienia tego wyjątkowego teologa było znaczenie Prawosławia, które na nasze ziemi przynieśli św. Cyryl i Metody i ich uczniowie. Ponad godzinny wykład, okraszony wspaniałymi przykładami i oparty na dziedzictwie Pisma Świętego i Ojców Cerkwi został przyjęty burzą oklasków. Wykład zakończyły liczne pytania skierowane do prof. Osipowa, na które w znany sobie sposób, obrazowo i wyczerpująco udzielił odpowiedzi.

Mimo późnej pory i zmęczenia profesor pozostał aby podpisywać rozdane nieodpłatnie egzemplarze swojej książki „Droga rozumu w poszukiwaniu Prawdy”. Zarówno wspomniana pozycja, jak i roczniki teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej „Elpis” były tego dnia bezpłatnie rozdawane wszystkim zainteresowanym uczestnikom konferencji.

Wszystkie przedstawione na konferencji wystąpienia będą dostępne w formie papierowej i elektronicznej w czasopiśmie „Elpis” wydawanym przez Katedrę Teologii Prawosławnej. Wykład prof. Osipowa został ponadto zarejestrowany przez TV Soyuz oraz Radio Orthodoxia.

 

ks. dr Marek Ławreszuk

 

fotoreportaż J. Charkiewicz