Logo
czwartek, 3 grudnia 2020
św. Grzegorza Dekapolity
Znajdujesz się na: Strona główna»Ogłoszenia»WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ - rok akademicki 2015/2016
Ogłoszenia
21-10-2015

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ - rok akademicki 2015/2016

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ - rok akademicki 2015/2016

PROGRAM


• Przygotowania do Wszechprawosławnego Soboru. Tradycja czy wymogi czasu?
Ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
26 października 2015 r., godz. 18.00

• Czy zmiany językowe w Liturgii naruszają Tradycję Cerkwi? Problematyka związana z tłumaczeniem tekstów liturgicznych na j. polski
Ks. dr hab. prof. UwB Marek Ławreszuk, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
30 listopada 2015 r., godz. 18.00

• Jedność Cerkwi i wielość Tradycji. Tradycja, zwyczaje i obrzędowość w diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
Jego Ekscelencja Biskup Gorlicki Paisjusz
28 grudnia 2015 r., godz. 18.00

• Proces powrotu Unitów do Prawosławia w latach 30-stych XIX w. na białostocczyźnie
Dr hab. prof. UwB Irena Matus, Uniwersytet w Białymstoku
25 stycznia 2016 r., godz. 18.00

• Żywość Tradycji chrześcijańskiej
Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocko-Gdański Jakub
29 lutego 2016 r., godz. 18.00


• Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi
Ks. archimandryta Tymoteusz, Monaster św. Dymitra w Sakach
28 marca 2016 r., godz. 18.00

Bieżeństwo 1915. Co pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat mówi o nas samych
Aneta Prymaka-Oniszk
9 maja 2016 r., godz. 18.00

 

Wykłady Wszechnicy Kultury Prawosławnej organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego