Logo
wtorek, 25 września 2018
św. męcz. Autonoma
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Rocznica śmierci śp. ks. mitrata Włodzimierza Parfiena
Aktualności
12-05-2017

Rocznica śmierci śp. ks. mitrata Włodzimierza Parfiena

12 maja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w Boskiej Liturgii w cerkwi św. pror. Eliasza w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Po Liturgii sprawowane było nabożeństwo żałobne – panichida z okazji pierwszej rocznicy śmierci śp. ks.mitrata Włodzimierza Parfiena.

 

Ks. mitrat Włodzimierz Parfien urodził się 12 czerwca 1940 r. w Grzebieniach na Podlasiu. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Bazylego święcenia diakońskie (9.10.1961), zaś święcenia kapłańskie z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego (7.03.1965).

 

Pierwszą parafią ks. diakona Włodzimierza była parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach, gdzie pełnił obowiązki psalmisty, a w latach 1962 – 65 była diakonem psalmistą w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Po otrzymaniu święceń kapłańskich oddelegowany został do parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy gdzie obowiązki proboszcza pełnił do 1971 r. Następnie w latach 1971-1978 pełnił obowiązki proboszcza parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Będąc proboszczem w Sokółce ukończył dwuletni kurs dla duchownych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1978 – 1981 był proboszczem w parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach, a w latach 1981 – 1982 proboszczem parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli.

 

Zgodnie z dekretem ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy ks. Włodzimierz w 1982 r. objął stanowisko wikariusza parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. W latach 1990 – 2010 pełnił obowiązki wikariusza parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku. W 2010 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku pozostając jednocześnie rezydentem parafii pw. św. Ducha.

 

Ks. Włodzimierz Parfien był wielokrotnie nagradzany za zasług dla Cerkwi w tym ostatnio w 2004 r. prawem noszenia mitry.


protodiakon Wiaczesław Perek


fotoreportaż ks. prot. Jana Kiryluka