Logo
poniedziałek, 22 października 2018
św. ap. Jakuba Alfeusza
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Konferencja diecezjalna duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Aktualności
28-05-2017

Konferencja diecezjalna duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

24 maja w dniu św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. prot. Paweł Łapiński wikariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Podczas Liturgii Arcybiskup Jakub nagrodził ks. Jarosława Kupryjaniuka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Mrągowie, prawem noszenia fioletowej skufii. Nabożeństwo ku czci patronów diecezji swym śpiewem uświetnił chór duchowieństwa diecezjalnego pod dyrygenturą protodiakona Bazylego Dubeca.

Tuż po nabożeństwie wszyscy zebrani w cerkwi udali się na obrady konferencji duchowieństwa i pracowników świeckich diecezji białostocko – gdańskiej, która odbyła się po raz kolejny w murach Akademii Supraskiej. Część plenarną konferencji rozpoczął powitaniem wszystkich zebranych Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Sprawozdania z działalności dekanatów złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. prot. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego – w imieniu ks. mitrata Aleksandra Szełomowa – ks. Jarosław Kupryjaniuk, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk. 

Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych na terenie diecezji złożył
a mgr Ewa Bartoszuk. O działalności bieżącej i planach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” mówił jego dyrektor Marek Masalski. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. mitrat Jan Fiedorczuk, a z Radia Orthodoxia nowy dyrektor rozgłośni diakon Mateusz Kiczko. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżył jego przewodniczący Dariusz Sulima. Ostatnim punktem programu konferencji był wykład wygłoszony przez ks. prot. dr Włodzimierza Misijuka nt. Misja na wzór Chrystusa w kontekście życia wspólnoty parafialnej

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż (kliknij tutaj)