Logo
niedziela, 12 lipca 2020
św. Ap. Piotra i Pawła
Znajdujesz się na: Strona główna»Ogłoszenia»Nowa podstawa programowa z religii prawosławnej
Ogłoszenia
22-06-2017

Nowa podstawa programowa z religii prawosławnej

Nowy ustrój szkolny

Typy szkół określa art. 18 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące
typy:

1) ośmioletnią szkołę podstawową;

2) szkoły ponadpodstawowe:

a)czteroletnie liceum ogólnokształcące,

b)pięcioletnie technikum,

c)trzyletnią branżową szkołę I stopnia,

d)trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

e)dwuletnią branżową szkołę II stopnia,

f)szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie

branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.


Zmiany w roku szkolnym 2017/2018


Po staremu:

1) Funkcjonowanie klasy II i III G 
egzamin gimnazjalny

2) Funkcjonowanie 3 LO i 4T 
rekrutacja na dotychczasowych zasadach

egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach

3) Funkcjonowanie klasy II i III ZSZ - brak rekrutacji do klasy I ZSZ

4) Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach:

II, III, V, VI SP; II i III G; I-III 3LO; I-IV 4T.


Po nowemu:

I. Powstaje 8 letnia SP - brak sprawdzianu po 6-tej klasie możliwe tworzenie oddziałów dwujęzycznych w VII kl. SP

obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej

nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego – I, IV, VII klasa SP

II. Powstaje Branżowa Szkoła I stopnia

Rekrutacja do I klasy BS – wg zasad obowiązujących dla 4T

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach – I kl. BS,

III. Prawo 3 latka do edukacji przedszkolnej


Zmiany w nauczaniu religii prawosławnej w 2017/18 r.

PO STAREMU:

Stara podstawa programowa nauczania religii prawosławnej:

W kl. II i III gimnazjum,

W kl. I, II, III liceum,

W kl. I-IV technikumPO NOWEMU:

Nowa podstawa programowa nauczania religii prawosławnej:

We wszystkich klasach szkoły podstawowej,w kl. I szkoły branżowej I stopnia,


NUMERY PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/18:

PRZEDSZKOLE: PAKP-R4-323/12

SZKOŁA PODSTAWOWA: PAKP-R8-334/17

GIMNAZJUM: PAKP-R6-323/12

LICEA i TECHNIKA: PAKP-R7-323/12

SZKOŁA BRANŻOWA: PAKP-R9-334/17

doradca metodyczny religii prawosławnej - Mirosława Pietkiewicz