Logo
sobota, 15 grudnia 2018
św. pror. Abbakuma
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Arcybiskup Jakub na pogrzebie śp. Władyki Szymona
Aktualności
04-07-2017

Arcybiskup Jakub na pogrzebie śp. Władyki Szymona

Cerkiew prawosławna w Polsce pożegnała w piątek i sobotę (30 czerwca i  1 lipca br.) JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Szymona (Romańczuka), zmarłego 28 czerwca br. po ciężkiej chorobie w wieku 81 lat. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, a uczestniczyło w nich kilkuset wiernych z całego kraju, przedstawiciele innych wyznań oraz władz państwowych i samorządowych.

W przededniu pogrzebu w soborze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy trumnie z ciałem zmarłego odprawiano panichidy. Łódzka świątynia była otwarta przez całą noc, zaś duchowni nieprzerwanie czytali Ewangelię.

W sobotę o godzinie 9.00 rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył Metropolita Sawa w asyście JE Najprzewielebniejszych Arcybiskupów: Lubelskiego i Chełmskiego Abla, Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, Wrocławskiego i Szczecinskiego Jerzego o Biskupów: Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza, Supraskiego Grzegorza oraz Szumperskiego Izajasza (Cerkiew Prawosławna Ziem Czeskich i Słowacji). W pogrzebie licznie uczestniczyło duchowieństwo z całej Polski.

Archidiecezję Łódzką Kościoła rzymskokatolickiego reprezentował na uroczystościach bp Marek Marczak, jej administrator. W soborze obecni byli również przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Władze państwowe i samorządowe reprezentowali przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miast: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Kalisza. Służba Więzienna wystawiła poczet sztandarowy.

Żegnając zmarłego zwierchnik Cerkwi w Polsce Władyka Sawa przywołał fragment 17 rozdziału Księgi Hioba, wskazujący, że każdego człowieka czeka kres jego ziemskiej egzystencji, „życia ziemskiego, które jest darem Bożym, podczas którego realizowana jest w nas i poprzez nas wola Boża”. „Dni moje przeminęły, myśli moje rozerwane są i trapią serce moje. Noc obróciły w dzień, a po ciemnościach znów się spodziewam światłości (…) Gdzież tedy teraz jest oczekiwanie moje, a na cierpliwość moją kto zważa? Do najgłębszej otchłani zstąpi wszystko moje; czy tam przynajmniej będę miał odpoczynek?”. Metropolita zwrócił uwagę na fakt, że tylko sam Bóg zna w Swojej nieprzeniknionej i niepodważalnej mądrości moment naszego odejścia z tego świata, ale jednocześnie moment ten jest pełnym nadziei wyjściem na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Królestwie Niebios.

Jego Eminencja przedstawił życiorys abp. Szymona: „Śp. arcybiskup Szymon urodził się 12 sierpnia 1936 r. we wsi Guszczewina na Podlasiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej podjął studia filologiczne w Mińsku (Białoruś). Po ukończeniu ich i powrocie do kraju został nauczycielem języka rosyjskiego, białoruskiego i łacińskiego w liceum w Michałowie. Czując powołanie do służby kapłańskiej w 1965 r. wstąpił do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył z tytułem magistra teologii, a następnie uzyskał stopień doktora teologii. Śluby zakonne złożył w lutym 1970 r., a 22 lutego tego samego roku, po otrzymaniu święceń diakońskich odbyły się jego święcenie kapłańskie. Następnie został powołany na stanowisko dyrektora Kancelarii Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Funkcję tę pełnił do momentu powołania go na stanowisko biskupa łódzkiego i poznańskiego. Święcenia biskupie, z tytułem biskupa lubelskiego, miały miejsce 26 listopada 1979 roku. W Łodzi był wykładowcą w Uniwersytecie Łódzkim oraz członkiem rady naukowej wydawanego w Łodzi leksykonu „Idee w Rosji”. Reprezentował naszą Cerkiew na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Był uczestnikiem Wielkiego i Świętego Soboru na Krecie w 2016 roku”. Wspominając zmarłego Jego Eminencja mówił o jego trwającej od 1981 r. posłudze duszpasterskiej na terenie rozległej, obejmującej kilka województw Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Metropolita podkreślił, że zmarły dbał o rozwój i stabilność życia parafialnego. „Realizował swój dar pełen duchowego romantyzmu, bowiem dusza jego była na wskroś romantyczna” – podsumował, dodając, że „We wszystkim cechowała go wiara i umiłowanie swoich: rodnych kutoú, wiosak i ich życharoú; kochał swój ‘rodny kraj’ i ‘rodny dom’ w Puszczy Białowieskiej. Następnie metropolita Sawa pożegnał zmarłego arcypasterza w imieniu Cerkwi, własnym, współbraci w biskupstwie, Diecezji Łódzko-Poznańskiej, duchowieństwa i wiernych.

Po zakończeniu Liturgii i nabożeństwa żałobnego w świątyni, trumna z ciałem Arcybiskupa została przewieziona w kondukcie żałobnym na cmentarz prawosławny przy ul. Telefonicznej 4 w łódzkiej dzielnicy Doły. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą abp Szymon spoczął tam obok abp. Jerzego (Korenistowa), zmarłego w 1979 r. pierwszego ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Na miejsce wiecznego spoczynku abp. Szymona odprowadzał metropolita Sawa, arcybiskupi i biskupi, duchowni i wierni. W imieniu Diecezji Łódzko-Poznańskiej uczestnikom uroczystości pogrzebowych podziękował proboszcz łódzkiego soboru ks. prot. Eugeniusz Fiedorczuk.

Specjalny list pożegnalny w związku ze śmiercią abp. Szymona do wiernych prawosławnych skierował abp Marek Jędraszewski, który do początku tego roku sprawuje godność rzymskokatolickiego arcybiskupa – metropolity łódzkiego. W piśmie przypomniał przyjazne relacje łączące go ze zmarłym, jak również wieloletnie zaangażowanie abp. Szymona w działalność ekumeniczną. List pożegnalny wystosowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych wspominają abp. Szymona jako dobrego i przyjaznego pasterza, zawsze znajdującego czas oraz dobre słowo dla powierzonych mu wiernych.

za orthodox.pl

Łukasz Kobeszko

Fotoreportaż Wojciecha Leśniowskiego (kliknij tutaj)

Wieczna Ci pamięć, Władyko Szymonie!