Logo
sobota, 15 grudnia 2018
św. pror. Abbakuma
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Supraskiej Ikony Bogurodzicy
Aktualności
11-08-2017

Supraskiej Ikony Bogurodzicy

W dniach 9 – 10 sierpnia w Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu odbyły się uroczystości poświęcone Supraskiej Ikonie Matki Bożej. Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu 9 sierpnia, przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa. W nabożeństwie uczestniczyli także: JE Najprzewielebnieszy Metropolita Włodzmierza Wołynskiego i Kowla Włodzimierz oraz JE Najprzewielebniejszy Arcybiskupi: Elistyński i Kałmycki (Patriarchat Moskiewski),Tyraspolski i Dubossarski Sawa (Cerkiew Mołdawii Patriarchatu Moskiewskiego) Lubelski i Chełmski Abel, Białostocki i Gdański Jakub  Wrocławski i Szczeciński Jerzy oraz Biskupi: Przemyski i Gorlicki Paisjusz oraz Supraski Grzegorz.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa całonocnego czuwania Metropolita Sawa powiedział, że zebrała nas tu wszystkich Ta która jest jednym prawdziwym drogowskazem do Zbawiciela. Bogurodzica, jak zaznaczył Zwierzchnik naszej Cerkwi, była, jest i wierzymy że będzie naszą jedyną obroną i pomocą w ciężkich chwilach życia. Dlatego zawsze święta ku jej czci zbierają tak liczne rzesze wiernych.

Metropolita podziękował wszystkich przybyłym pielgrzymom, zarówno tym którzy przybyli najliczniejszą pieszą pielgrzmką z Białegostoku, jak i tym co przypłynęli kajakami z Gródka, ale również wszystkim pozostałym, którzy przybyli na uroczystości Supraskiej Hodegetrii.

Monasterskie nabożeństwa trwały nieprzerwanie przez całą noc. Jeszcze przed północą odprawiony został przez Władykę Jerzego akatyst przed Cudowną Ikoną Supraskiej Matki Bożej, a tuż po godz. 24:00 odprawione zostało na monasterskich katakumbach nabożeństwo żałobne – panichida. Pierwszej Boskiej Liturgii o godz. 1:00 w cerkwi św. Jana Teologa przewodniczył Władyka Paisjusz natomiast głównej Liturgii w Soborze Zwiastowania Bogurodzicy przewodniczył Metropolita Sawa wraz z pozostałymi biskupami. 

PoLiturgii odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru Tuż po jej rozpoczęciu dokonano poświęcenia nowych ikon w ikonostasie domowej cerkwi św. Antoniego Supraskiego. Następnie w krypcie cerkwi zaniesiono modlitwę za dusze zmarłych arcypasterzy - ś.p. arcybiskupów: Mirona, Adama, Jeremiasza i Szymona. 

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż (kliknij tutaj)

historia Supraskiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)