Logo
środa, 20 lutego 2019
św. Parteniusza Lampsakijskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej "Cerkiew a asymilacja – swój i obcy "
Aktualności
31-08-2017

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej "Cerkiew a asymilacja – swój i obcy "

Myślą przewodnią tegorocznej konferencji Akademii Supraskiej jest „Cerkiew a asymilacja – swój i obcy”. Cerkiew Prawosławna w Polsce od najdawniejszych czasów jest usytuowana na styku wpływów Wschodu i Zachodu. Jej historia jest burzliwa, bowiem ludność ruska zamieszkująca wschodnie tereny Rzeczypospolitej, narażona na ciągłe zmiany i zawirowania, wielokrotnie poddawana była próbom wpłynięcia na jej postawę, tradycję, zwyczaje liturgiczne oraz świadomość narodową. Jako przykład można podać Unię brzeską, która pod wpływem działań władzy królewskiej i prozelityzmu Kościoła rzymskiego doprowadziła do głębokich zmian w Tradycji i kulturze prawosławnych obywateli I Rzeczypospolitej. W przeciągu od XVII do XX wieku procesy odkształcania tradycji własnych widzimy praktycznie w całej Europie. W takiej sytuacji Cerkiew Prawosławna w całej Europie poddawana jest ciągłej indoktrynacji, wpływom obcych kultur i światopoglądów oraz próbom narzucenia obcych tradycji. Cerkiew podejmuje wiele działań, aby zachować swoje tradycyjne oblicze, jednocześnie przyjmuje wiele zwyczajów, które wprawdzie nie mają wpływu na dogmaty, wywołują jednak szereg zmian. Także historia najnowsza nie jest więc wolna od walki o zachowanie swojej tożsamości, szczególnie w dobie migracji, globalizacji oraz relatywizmu. Kolejna konferencja Akademii Supraskiej powinna zatem zgromadzić specjalistów z różnych dziedzin nauki i wzbudzić zainteresowanie szerokiej publiczności zarówno analizą dziejów problemu jak też różnych aspektów sytuacji współczesnej.


W programie Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej znalazły się wystąpienia m.in. prof. Antoniego Mironowicza "Swoi czy obcy. Prawosławni w dawnej Rzeczypospolitej", prof.  Teresy Chynczewska-Hennel - "Swój czy obcy? O prawosławnych obywatelach Rzeczypospolitej w liście nuncjusza do króla Władysława IV" (19 IV 1638 r.). czy prof. Andrzeja Sadowskiego - "Wyznanie prawosławne jako podstawowa bariera procesów asymilacyjnych na przykładzie mieszkańców wyznania prawosławnego województwa podlaskiego".


Calość konferencji drukiem ukarze się wraz wydaniem następnego numeru Latopisu Akademii Supraskiej. 

wiecej o działalnosci Akademii Supraskiej http://www.akademiasupraska.pl