Logo
czwartek, 21 czerwca 2018
św. Wielkomęczennika Teodora Stratelatesa
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Jubileusz prawosławnej szkoły św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
Aktualności
06-09-2017

Jubileusz prawosławnej szkoły św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

5 września w Teatrze Dramatycznym im A.Węgierki w Białymstoku odbyła się uroczysta gala z okazji dziesięciolecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cyryla i Metedogo w Białymstoku. Wśród zaproszonych do teatru gości był JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka podziękował wszystkim tym, dzięki którym szkoła ma swoją stałą siedzibę. Szczególne słowa podziękowania skierował do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz byłej dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Łucji Orzechowskiej. Arcybiskup powiedział także, iż dziesięć lat to niewiele, jeśli spojrzy się na historię. Jednakże dziesięć lat w życiu młodego człowieka to rzeczywiście dużo, aby móc ukształtować jego osobowość. Dlatego też Arcybiskup pogratulował dyrektor szkoły Lenie Ławniczuk jubileuszu, życząc jednocześnie Bożego błogosławieństwa na następne lata funkcjonowania placówki. 

W części oficjalnej jubileuszowej gali z gratulacjami wystąpili także: zastępcą prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Anatol Wap oraz Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypiń. Artystyczna część spotkania złożona była z występów najbardziej utalentowanych uczniów szkoły, chóru Stebło oraz chóru szkolnego.

 

Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku to placówka, która w swych założeniach ma wypełniać pewną lukę w systemie szkolnictwa w naszym zróżnicowanym religijnie i narodowo regionie. Do tej pory nie było bowiem placówki szkolnej, która starałaby się łączyć realizację założeń szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego z edukacją religijną, narodową i międzykulturową. Uczniowie naszej szkoły będą wszechstronnie wykształceni, świadomi swej wiary i pochodzenia, ukształtowani w duchu tolerancji i poszanowania dla odmienności drugiego człowieka.

Organem prowadzącym Szkołę jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Działalność szkoły nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z czesnego i innych opłat rodziców, dotacji budżetowych a także ze środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych szkole przez osoby trzecie.

 

protodiakon Wiaczesław Perek

 

fotoreportaż Piotra Filipika (kliknij tutaj)