Logo
poniedziałek, 27 maja 2019
św. męcz. Izydora
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Poświęcenie nowej dzwonnicy w parafii w Kętrzynie
Aktualności
03-10-2017

Poświęcenie nowej dzwonnicy w parafii w Kętrzynie

1 października w XVII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Kętrzynie. W okolicznościowym kazaniu Arcybiskup zwrócił uwagę na rolę Krzyża Pańskiego jaką odgrywa w życiu każdego chrześcijanina. Zdaniem Hierarchy wezwanie Chrystusa aby wziąć swój krzyż i za Nim podążać jest jedną z najważniejszych rzeczy jakie powinniśmy realizować w swoim życiu.

Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub poświęcił nową dzwonnicę oraz trzy nowe dzwony. Całość zrealizowana została przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Kętrzyn oraz przy wsparciu Kętrzyńskiego Oddziału Straży Granicznej. Z tej okazji Władyka Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył dla zasługi dla Cerkwi orderem św. Marii Magdaleny II stopnia burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana oraz wieloletnią starościnę cerkiewną Nadzieję Bartoszuk. Ponadto Arcybiskup wręczył Listy pochwalne najbardziej zasłużonym parafianom.

Krzysztof Hećman podarował kętrzyńskiej parafii ikonę św. Marcina patrona miasta. Burmistrz podkreślił że prawosławni mieszkańcy miasta są dla niego bardzo ważni i wiele wnoszą w pozytywną ocenę Kętrzyna.

Za początek działalności Parafii Prawosławnej w Kętrzynie  można uznać rok 1949, kiedy to  w domu Eustachiusza Komorowskiego w Pudwągach rozpoczęły się pierwsze prawosławne nabożeństwa, które sprawował ks. Anatol Bondar.  Pierwszymi parafianami byli przede wszystkim przesiedleńcy z Akcji „Wisła”, którzy przybyli z woj. lubelskiego. Tego roku rozpoczęto starania o kaplicę poewangelicką przy ul. Bolesława Limanowskiego 9 w Kętrzynie. Ostatecznie miasto przekazało kompletnie zdewastowaną kaplicę i rozpoczęto adaptację  budynku na cerkiew prawosławną. Pierwszym proboszczem parafii w Kętrzynie, został w 1951 ks. Aleksy Uszakow, który przybył na Ziemie Odzyskane z Kodnia. Po śmierci ks. Aleksego proboszczem został ks. Jerzy Klinger.W przeciągu jego kadencji w cerkwi zostały wykonane freski i ikony przez prof. Jerzego Nowosielskiego, którego wspomagał prof. Adam Stalony-Dobrzański. W 1955 do pełnienia obowiązków tej parafii został delegowany ks. Witalis Czyżewski, który w listopadzie tego samego roku był mianowany proboszczem i pełnił tę funkcję do śmierci w 2013 r. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Paweł Siebiesiewicz.

Parafia kętrzyńska od początku swojego istnienia prowadzi katechizację dzieci i młodzieży. Lekcje religii systematycznie odbywają się w świetlicy parafialnej. Przez kilkanaście ostatnich lat ks. Witalis uczył religii w Liceum Ogólnokształcącym z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławeckim. Pracował również jako kapelan w Zakładzie Karnym w Kamińsku, gdzie dzięki jego staraniom utworzono prawosławną kaplicę św. Barbary.

W 2014 przy cerkwi ustawiono krzyż upamiętniający 65-lecie powstania kętrzyńskiej wspólnoty prawosławnej oraz kamienny obelisk poświęcony długoletniemu proboszczowi parafii, ks. Witalisowi Czyżewskiemu

Obecne parafia liczy kilkaset osób których około połowa  mieszka w Kętrzynie, zaś pozostali są rozproszeni w okolicznych miejscowościach.  

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Dariusza Popławskiego (kliknij tutaj)