Logo
wtorek, 18 grudnia 2018
św. Sawy Oświeconego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Intronizacja Biskupa Atanazego na katedrę Łódzką
Aktualności
22-10-2017

Intronizacja Biskupa Atanazego na katedrę Łódzką

Powołany sierpniową decyzją Świętego Soboru Biskupów, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, JE Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy w dniu 21 października 2017 r., oficjalnie został wprowadzony na tron biskupów łódzkich jako czwarty hierarcha diecezji łódzko-poznańskiej w historii.

W sobotni poranek łódzka katedra św. Aleksandra Newskiego zapełniła się licznie wiernymi oraz przybyłymi przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, starokatolickiego mariawitów, władz miasta i województwa łódzkiego oraz służb mundurowych.

Uroczystego ingresu dokonali hierarchowie polskiej Cerkwi – JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Ich Ekscelencje: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz Biskup Supraski Andrzej.

To historyczne wydarzenie miało miejsce podczas Boskiej Liturgii, celebrowanej przez przybyłych hierarchów PAKP, w asyście kilkudziesięciu duchownych z całej Polski. Przed wykonaniem liturgicznego hymnu „Trisagion”, Arcybiskup Jerzy zwrócił się ze słowem wyjaśnienia dokonującego się aktu intronizacji, zachęcając do gorliwej modlitwy. Następnie gromkie „Aksios” oznaczające po grecku „godzien”, potwierdziło o jednomyślności i wyborze Świętego Soboru Biskupów PAKP. Wówczas też pośród podniosłych wezwań „aksios”, hierarchowie trzykrotnie usadowili nowego ordynariusza diecezji na tronie biskupów łódzkich. Po zakończeniu Liturgii nadszedł czas na słowa pozdrowień i podziękowań.

Metropolita Sawa jako pierwszy zwrócił  się do nowego ordynariusza diecezji łódzko – poznańskiej ze słowami: „Biskupie Atanazy, diecezja którą obejmujesz, skupia ludzi znajdujących się w rozproszeniu, których trzeba łączyć w jeden organizm eklezjalny. To wymaga dużo wysiłku intelektualnego, duchowego i fizycznego. Tym bardziej, jest też dużo emigrantów, których także trzeba ogarnąć troską i arcypasterską miłością. Jesteś w sile wieku, pełen energii, dlatego nie szczędź przeto swoich trudów dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej. Wszędzie gdzie będziesz, wzmacniaj jedność cerkiewną, utwierdzaj wiarę prawosławną, wychowuj w duchu miłości ewangelicznej. Apostoł Paweł wzywał: „Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, miłość nigdy nie ustaje. Biskupie Atanazy, niech te słowa apostoła Pawła będą dewizą twojej służby” – powiedział Metropolita Sawa.

W odpowiedzi na serdeczne słowa pozdrowień, Władyka Atanazy zwrócił się do zebranych ze słowami: „W tak ważnym dniu dla diecezji łódzko-poznańskiej i dla mnie osobiście, kiedy to osierocona po odejściu do Pana, Arcybiskupa Szymona diecezja, już formalnie odzyskała swojego biskupa, chcę z głębi duszy skierować do wszystkich tu zgromadzonych krótkie słowa:  W 7 kondakionie akatystu do św. Onufrego Wielkiego czytamy: „Miarą stanu błogości i wewnętrznej harmonii jest miara miłości do Naszego Stwórcy, dlatego ci, co osiągają doskonałą miłość, wraz z nią osiągają również stan doskonałej i nieprzemijającej błogości i szczęścia. Miłość stanowi tę właśnie kategorię i stan, do którego osiągnięcia wszyscy jesteśmy powołani. Miłość jest stanem a jednocześnie miarą, którą można mierzyć każde ludzkie działanie i każdą relację”.

Prawosławie w Polsce zawsze leżało na pograniczu różnych kultur i narodowości: greckiej, polskiej, ruskiej, litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej i innych. Z kolei sercem i stolicą tak terytorialnie obszernej diecezji, jaką jest łódzko-poznańska, jest właśnie Łódź. Choć to miasto jest stosunkowo młode to przez ponad dwieście lat swojego istnienia gościło na dłużej, a czasami przygarniało na stałe – przedstawicieli różnych narodowości. Gdy mówimy o prawosławnych chrześcijanach, to byli tu, oprócz rdzennych Polaków, także Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Gruzini, Mołdawianie, Grecy, Rumuni, Serbowie i inni.  Tutaj przez stulecia mogły się ziszczać słowa apostoła Pawła, mówiącego że: „…już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus”.

Kontynuując swe słowo biskup Atanazy powiedział: „Bez miłości nasza wiara, nasze modlitwy, nasze życie duchowe nie tylko nie będzie doskonałe ale i nie będzie miało sensu. Dlatego proszę Was, wszystkich, o gorącą modlitwę w intencji mojej skromnej osoby i powierzanej mi diecezji, abyśmy nie tylko wybłagali u Boga dar miłości, ale i potrafili go utrzymać i wypielęgnować na miarę takiej doskonałości, abyśmy wszyscy razem bez przeszkód mogli dojść do – jak mówi apostoł – jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa”.

ks. Jakub Dmitruk

fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perka (kliknij tutaj)