Logo
niedziela, 16 grudnia 2018
św. pror. Sofoniusza
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Arcybiskup Jakub w Rumunii
Aktualności
30-10-2017

Arcybiskup Jakub w Rumunii

W dniach 26 – 29 października JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JŚ Patriarchy Bukaresztu i całej Rumunii Daniela w Bukareszcie. Władyce Jakubowi towarzyszyli ks. prot. Tomasz Stempa oraz ks.  Jarosław Jaszczuk. Głównym punktem wizyty delegacji polskiej Cerkwi był udział w Boskiej Liturgii w dniu święta św. Dymitra Nowego, patrona Bukaresztu.

Oprócz wiernych w uroczystościach, poza hierarchią i pozostałym duchowieństwem Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, udział wzięli także hierarchowie i członkowie delegacji siostrzanych Cerkwi lokalnych. Przybyły one do Bukaresztu 26 października. Wśród nich byli zwierzchnicy Rosyjskiej, Albańskiej, Ziem Czeskich i Słowacji Cerkwi Prawosławnej oraz przedstawiciele Cerkwi bułgarskiej, gruzińskiej i polskiej.

Wieczorem, tego samego dnia, odbyło się spotkanie patriarchów Cyryla i Daniela. Patriarcha Cyryl przedstawił harmonogram uroczystości mających upamiętnić 100-u lecie Synodu z 1917-1918, restytucję patriarchatu, intronizację patriarchy Tichona oraz prześladowania prawosławia w okresie komunizmu. W związku z tymi uroczystościami zaprosił patriarchę Daniela do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Dyskutowano także o: sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, pomocy prześladowanym chrześcijanom, sytuacji na Ukrainie, o misji pokojowej Cerkwi prawosławnej na Ukrainie.

W dniu święta, w takcie Liturgii, sprawowanej na dziedzińcu patriarszego wzgórza,  ze słowem do wiernych zwrócił się patriarcha Cyryl, który powiedział: „…dzisiaj, pobożność narodu jest świadectwem rozkwitu rumuńskiego prawosławia. Dla modlitw prepodobnych Srafima Sarowskiego i Dymitra Besarabskiego, Bóg niech ochrania ziemię i naród rumuński przed wszelkim złem. Niech będzie on pełen darów Ducha Świętego. Niech  odważnie broni wiary danej świętym raz na zawsze oraz niezachwianie zachowa wierność Cerkwi prawosławnej, która jest Jedna, Święta, Powszechna i Apostolska. Niepokonana przez  żadnych prześladowców…”

Po kazaniu patriarchy Cyryla, Jego Ekscelencja Varlaam Ploieşteanul, wikariusz patriarszy, odczytał uroczystą Deklarację Świętego Synodu, który uczcił pamięć patriarchy Justyniana oraz męczenników okresu komunizmu: „…modlimy się do Przenajświętszej Trójcy, aby obdarowała na silną wiarą, miłością do Cerkwi i narodu, ale przede wszystkim abyśmy nauczyli się za przykładem męczenników okresu komunizmu, że miłość wypływająca z wiary w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest silniejsza od śmiertelnego strachu. To sam Chrystus obdarowuje męczenników niebiańskimi koronami zwycięstwa…” podkreśla Deklaracja.

Podczas ektenii za zmarłych wznoszone były modlitwy za wszystkich prawosławnych męczenników z bloku państw komunistycznych. Natomiast przed Pieśnią Cherubinów patriarcha Daniel odznaczył Krzyżem Patriarszym żywych świadków, którzy za wiarę prawosławną w okresie komunizmu byli zamknięci i torturowani w miejscach kaźni.

Wieczorem w Auli Magna „Patriarchy Teoktysta” odbył się finałowy koncert 10-ej edycji festiwalu „Wychwalajcie Pana”  w Bukareszcie.

W sobotę, w katedrze patriarszej, metropolita Teofan w obecności hierarchów, duchownych, wiernych rumuńskich i z innych krajów sprawował  Te Deum  w intencji patriarchy Daniela, który od 10-u lat jest patriarchą Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Po Doksologii  w Auli Magna „Patriarchy Teoktysta” odbyło się uroczyste posiedzenie Świętego Synodu Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dedykowane patriarsze Justynianowi i męczennikom okresu komunizmu. Przedstawiciele lokalnych Cerkwi odczytali swoje przesłania związane z upamiętnieniem sytuacji Cerkwi i jej wyznawców w okresie komunizmu.

ks. prot. Tomasz Stempa

fotoreportaż za archiwum Basilica.ro (kliknij tutaj)