Logo
sobota, 19 stycznia 2019
Chrzest Pański
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności» I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2017-2018
Aktualności
11-12-2017

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2017-2018

8 grudnia o godz.12.00 w całej Polsce, rozpoczęła się kolejna edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej . Uczniowie białostockich szkół ponadgimnazjalnym pisali swoje wypracowania w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Św. Mikołaja 5. Do udziału w tym etapie przystąpiło w Białymstoku 45 uczniów. Temat tegorocznej olimpiady to: Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno- liturgiczna.”

Dobor zagadnień i literatury tematu wykonał ks. prof. dr hab. Marek Ławreszuk- kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy I etapu olimpiady mieli napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów zaproponowanych :

  1. Wyjaśnij znaczenie terminów proskomidia i prothesis oraz opisz współczesną strukturę proskomidii z uwzględnieniem jej symboliki.

  2. Symbolika i współczesny przebieg małego wejścia.

  3. Opisz momenty dodawania wody do kielicha w trakcie Liturgii. Wyjaśnij symbolikę i teologiczną treść.

Od uczestników wymagana jest dobre opanowanie materiału z zakresu historiografii i analizy teologiczno- liturgicznej. Przy ocenie pracy zwraca się szczególną uwagę na stopień poprawności merytorycznej, stylistycznej i językowej oraz poprawności prezentacji zagadnień. Szczególnie cennym jest umiejętność wyrażania własnych przemyśleń.

ks. prot. Mirosław Filimoniuk

fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perek (kliknij tutaj)