Logo
środa, 16 stycznia 2019
św. pror. Malachiasza
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Święcenia diakońskie w Monasterze w Supraślu
Aktualności
20-12-2017

Święcenia diakońskie w Monasterze w Supraślu

17 grudnia JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej udziełił święceń diakońskich rasofornemu nowicjuszowi Supraskiego Monasteru Piotrowi (Nierodzik). Wydarzenie to miało miejsce w czasie niedzielnej Boskiej Liturgii w dniu, w którym Cerkiew wspomina św. Wielkomęczennicę Barbarę. 

Dzień wcześniej, po całonocnym czuwaniu, Władyka Andrzej udzielił nowicjuszowi Piotrowi Nierodzikowi postrzyżyn w riasę - pierwszy stopień zakonny i podczas którego nowicjusz otrzymuje czarne szaty z szerokimi rękawami (cs. riasa), które odtąd w zewnętrzny sposób zaczęły przygotowywać go do życia mniszego. 

W czasie niedzielnej Liturgii miała miejsce diakońska chirotonia rasofornego nowicjusza Piotra (Nierodzika). Władyka Andrzej podziękował osobom przybyłym na nabożeństwa, a w szczególności mamie i babci, które miały największy udział w wychowaniu Piotra. Głos zabrał także diakon Łukasz Leonkiewicz, znający Piotra jeszcze z Seminarium Duchownego w Warszawie. Reprezentując innych, pełniących aktualnie już różne posługi w cerkwi, życzył nowemu hierodiakonowi, aby przede wszystkim wytrwał na nowej duchowej drodze.  

Hierodiakon Piotr (Nierodzik) urodził się 2 stycznia 1985 r. w Białymstoku. W latach 2000 – 2004 uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. W 2007 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne obroną pracy licencjackiej pt. ,,Chrystologia I Listu Św. Apostoła Piotra”. Następnie kontynuował naukę na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 2010 r., po obronieniu pracy magisterskiej pt. ,,Eklezjologia Listu do Efezjan”. W latach 2008 – 2011 studiował na ChAT pedagogikę o specjalizacji Praca Socjalna w Służbach Społecznych, którą ukończył ze stopniem naukowym licencjata po obronie pracy pt. ,,Trudności w pracy socjalnej – opinie pracowników socjalnych”. Od 2011 r., pracuje jako katecheta i nauczyciel etyki. Od 25 marca 2017 r. jest nowicjuszem Prawosławnego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu.

Sławomir Kiryluk

fotoreportaż autora (kliknij tutaj)