Logo
niedziela, 24 marca 2019
Sobota Akatystu, św. Sofroniusza patriarchy Jerozolimskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»10 - ta rocznica śmierci śp. ks. prot. Mikołaja Borowika
Aktualności
04-03-2018

10 - ta rocznica śmierci śp. ks. prot. Mikołaja Borowika

3 marca w drugą sobotę Wielkiego Postu, JE Najprzwielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię św., Jana Złotoustego w cerkwi św. pror. Eliasza w Białymstoku. Po Liturgii sprawowane było nabożeństwo za zmarłych – panichida, podczas którego wznoszone były szczególne modlitwy za zmarłego przed dziesięcioma laty proboszcza tamtejszej parafii śp. ks. prot. Mikołaja Borowika.

Ks. Mikołaj Borowik urodził się 22 stycznia 1955 r. w Jelonce. Był absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Po zawarciu związku małżeńskiego z Haliną Rajecką 21 października 1979 r. JE Wielce Błogosławiony Bazyli, Metropolita Warszawski i całej Polski, udzielił mu święceń diakońskich. Lata 1979-1981 ks. Mikołaj spędza przy katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi jako diakon. W 1981 r. przechodzi w skład kleru Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. 25 października 1981 r. JE Najprzewielebniejszy Sawa, ówczesny Biskup Białostocki i Gdański, udziela mu święceń kapłańskich i deleguje jako wikariusza do Parafii Prawosławnej św. proroka Eliasza w Białymstoku. 29 grudnia 1993 r. został proboszczem swojej pierwszej parafii i posługę tę pełnił do momentu swojej śmierci 4 marca 2008 roku.

Przez ćwierćwiecze ks. Mikołaj Borowik pełnił funkcję kapelana Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Zaściankach. Od 4 lutego 1985 r. do 16 listopada 1999 r. sprawował zaś opiekę nad młodzieżą prawosławną diecezji białostocko-gdańskiej. Przez ostatnie 6 lat swego życia był koordynatorem zespołu przygotowującego i realizującego prawosławne audycje radiowe w Polskim Radiu Białystok.

Za swą posługę ks. Mikołaj Borowik był wielokrotnie nagradzany: w 1984 – kamiławką, 1986 – złotym krzyżem, 1989 – protojerejstwem, 1992 – palicą, 1993 – krzyżem z ozdobami, 1997 – Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III-ego Stopnia.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż ks. prot. Jana Kiryluka (kliknij tutaj)