Logo
niedziela, 24 marca 2019
Sobota Akatystu, św. Sofroniusza patriarchy Jerozolimskiego
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Drugi dzień święta Pascha, jubileusz abp. Abla
Aktualności
09-04-2018

Drugi dzień święta Pascha, jubileusz abp. Abla

8 kwietnia, drugiego dnia Święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla w Lublinie. Władyce Jakubowi towarzyszył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej.

Hierarchowie naszej diecezji uczestniczyli w jubileuszu Arcybiskupa Abla, które poprzedniego dnia obchodził swoje 60 – te urodziny. Głównym punktem jubileuszowych uroczystości była Boska Liturgia w lubelskiej Katedrze Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście całego episkopatu Cerkwi w Polsce.


Arcybiskup Abel urodził się 8 kwietnia 1958 r. w Narwi. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie Po ukończeniu I roku nauki, razem z alumnem II roku Mirosławem Chodakowskim (śp. Arcybiskupem Mironem) udał się do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, deklarując zamiar wstąpienia do wspólnoty jako nowicjusz. Po zdaniu egzaminu maturalnego mianowany został psalmistą parafii w Łosince. W 1977 r. na własną prośbę został zwolniony z tej funkcji i rozpoczął naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej.

Arcybiskup Abel w 1980 r. ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Jest również absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1979 r. złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. 15 lutego 1979 r. przyjął święcenia diakońskie z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego, a następnie święcenia kapłańskie, których udzielił mu biskup lubelski Szymon

W latach 1981–1983 był proboszczem prawsławnej parafii w Komańczy, posługiwał również w Polanach i Zyndranowej gdzie z jego inicjatywy wzniesiono nową cerkiew. W latach 1983–1984 współorganizował parafię w Przemyślu. Od 1984 był proboszczem parafii w Monachium, obsługując również cerkwie w Stuttgarcie, Ingolstadt, Augsburgu, Ratyzbonie, Landshut i Ludwigsburgu

W 1987 r. został przełożonym monasteru w Jabłecznej. 7 stycznia 1989 r. otrzymał godność archimandryty. Jako przełożony klasztoru kontynuował remont jego zabudowań, rozpoczęty przez poprzedników, archimandrytów Sawę (Hrycuniaka) i Nikona (Potapczuka)

25 marca 1989 przyjął chirotonię biskupią i objął  nowo utworzoną diecezję lubelsko-chełmskiej. 15 lutego 1999 r.soborze św. Mikołaja w Białymstoku został odznaczony Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia. W 2001 r. otrzymał godność arcybiskupa.

Jako biskup diecezji lubelsko-chełmskiej doprowadził do podwojenia liczby czynnych na jej terytorium cerkwi oraz do założenia trzech nowych monasterów: żeńskiego w Turkowicach i w Holi oraz męskiego w Kostomłotach

Reprezentował Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w czasie oficjalnych wizyt i konferencji zagranicznych: na VIII Międzynarodowym Rosyjskim Soborze (2004), na uroczystościach kanonizacji metropolity Piotra (Mohyły) (2002), na intronizacji patriarchy serbskiego Ireneusza (2010). W 2016 został członkiem delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego

Władyka Abel odznaczony został także odznaczeniami państwowymi, wśród których najważniejsze to Złoty Krzyż Zasługi w 2003 r.  oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2007 r. 


protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Radiona Siebiesiuka (kliknij tutaj)