Logo
niedziela, 25 sierpnia 2019
św. męcz. Focjusza i Anikity
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Jubileusz cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach
Aktualności
04-09-2018

Jubileusz cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach

2 września w XIV Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach. W nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz licznie zgromadzone duchowieństwo dekanatu sokólskiego na czele z dziekanem ks. mitratem Włodzimierzem Misiejukiem.

Po zakończonym nabożeństwie Hierarchowie wraz z przybyłym na uroczystość duchowieństwem oraz wiernym przeszli uroczystą procesją przez centrum Krynek gdzie Arcybiskup Jakub poświęcił pamiątkowy krzyż upamiętniający 150 – lecie zbudowania cerkwi. Ponadto Biskup Andrzej dokonał poświęcenia zewnętrznego fresku nad wejściem do cerkwi oraz tablicy upamiętniającej jubileusz cerkwi.

W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli m.in.: burmistrz Krynek Jolanta Gudalewskaoraz starosta powiatu sokólskiego Piotr Rećko. 

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Krynkach pochodzi z 1505 r. z królewskiego edyktu zakładającego ponownie miasto Krynki. W źródłach pisanych z XVI w. i XVII w o parafii w Krynkach jest dość mało informacji. Z Klirowych wiedomostii z XIX możemy dowiedzieć się wiele na temat gruntów należących do kryńskiej parafii. Dziewiętnasty wiek to także pożar starej kryńskiej cerkwi. Nowa obecna istniejąca wyświęcona została przez namiestnika supraskiego monasteru archimandrytę Wincentego 8 września 1868 r.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres, kiedy parafia należała administracyjnie do diecezji grodzieńskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce i stanowiła parafię etatową. To także okres, kiedy odebrano jej sporą część gruntów. Wraz z nową powojenną rzeczywistością parafia znalazła się w diecezji białostocko – gdanskiej w dekanacie sokólskim. Obecnie do parafii Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach należą oprócz samych Krynek okoliczne wsie. Na terenie parafii istnieją trzy świątynie: Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach, cmentarna św. Antoniego w Krynkach oraz Położenia Ryzy Matki Bożej w Ozieranach Wielkich.

Jubileusz 150 – lecia cerkwi zbiegł się w czasie z jubileuszem 40 – lecia święceń kapłańskich jej proboszcza ks. prot. Piotra Charytoniuka.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Adama Matyszczka (kliknij tutaj)