Logo
środa, 17 lipca 2019
św. Andrzeja Rublowa
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Spotkanie mnichów i mniszek w Monasterze w Supraślu.
Aktualności
07-09-2018

Spotkanie mnichów i mniszek w Monasterze w Supraślu.

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 3-4 września 2018 roku odbyło się Doroczne Spotkanie Mnichów i Mniszek PAKP. Tegoroczna konferencja, na temat: „Typologia modlitwy i nabożeństw mniszych”,  miała miejsce w Ławrze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.

Szczególnymi gośćmi byli: ihumenia Teoksenia, przełożona monasteru Życiodajne Źródło w  Chania na Krecie, wraz z towarzyszącymi siostrami, archimandryta Aleksy – namiestnik Stauropigialnego Monasteru św. Daniela Moskiewskiego w Moskwie, archimandryta Agaton – dziekan Ławry Kijowsko- Pieczerskiej oraz zaprzyjaźnione mniszki z monasteru z Horodka na Ukrainie.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele monasterów PAKP, aby wysłuchać referatów i podzielić się swoimi refleksjami. Idea spotkania zakłada chęć poprawy życia monastycznego w Polsce, a także wzajemne dokształcanie się, nie tylko poprzez towarzyszące prelekcje, ale też wymianę doświadczeń. Wygłoszono następujące referaty: Nabożeństwo w wypowiedziach świętych Ojców i nauczycieli Kościoła – arcybiskup bielski Grzegorz, Miejsce agrypnii w programie monastycznym – ihumenia Teoksenia (monaster Życiodajne Źródło – Chania, Kreta), Życie religijne i modlitwa w wybranej cenobii hagioryckiej – archimandryta Elizeusz przełożony monasteru Simonopetra na Świętej Górze Atos (specjalnie nadesłany na tę okazję referat przetłumaczyła z języka greckiego, i wygłosiła mniszka Katarzyna z Zaleszan), Treść i praktyka śpiewania kanonów ku czci Bogurodzicy w tradycjach słowiańskiej i greckiej – hieromnich Paweł (Supraśl). Prelegenci pobudzili słuchaczy do refleksji, zwrócili też uwagę, na to że w starej syryjskiej tradycji mnich nazywany był czuwającym. Podkreślono także szczególną rolę nocnej modlitwy i obecności podczas nabożeństw całej braci monasterskiej, mimo różnych obowiązków dnia codziennego.

Na spotkaniu byli obecni hierarchowie naszej Cerkwi: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł, który przekazał słowa pozdrowienia w imieniu Jego Eminencji metropolity Sawy, biskup supraski Andrzej – dziekan monasterów PAKP i gospodarz tegorocznej konferencji oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz, który podzielił się z obecnymi swoją refleksją na temat posłuszanija i pokory, w życiu monastycznym i cerkiewnym.

Kulminacyjnym momentem konferencji, była wspólna św. Liturgia sprawowana prze biskupa Pawła w asyście mnichów. Modlitewnie śpiewały mniszki z monasteru w Zwierkach, które przybyły na czele ze swoją ihumenią Anastazją.

hieromnich Paweł

fotoreportaż mniszki Angeliny (kliknij tutaj)