Logo
środa, 15 lipca 2020
Złożenie czcigodnej szaty Bogurodzic w Blachernie
Znajdujesz się na: Strona główna»Aktualności»Poświęcenia cerkwi św. Włodzimierza Wielkiego w Ostrowiu Półniocnym
Aktualności
29-10-2018

Poświęcenia cerkwi św. Włodzimierza Wielkiego w Ostrowiu Półniocnym

27 października JE Najprzwewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański dokonał poświęcenia cmentarnej cerkwi św. Włodzimierza Wielkiego w Ostrówiu Półncnym. Bezpośrednio po obrzędzię poświęcenia, Hierarcha przewodniczył Boskiej Lituirgii w której uczestniczyło 13 kapłanów. Kaplica w Ostrowie Północnym wyświęcona została w 1907 r., jednak z uwagi na generalny remont i wymianę podłogi także w prezbiterium, niezbędne było naruszenie prestoła. W takiej sytuacji konieczne było ponowne wyświęcenie cerkwi. 

Arcybiskup Jakub na zakończenie uroczystości powiedział m.in. że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że święcimy cerkiew po tym jak została ona wybudowana. Czasami bywa też tak, iż święcimy cerkiew, która była już wcześniej poświęcona. Robimy to wtedy, gdy kapitalny remont wymagał wymiany ołtarza, na którym sprawowana jest święta Eucharystia. Miejsce prestoła - tego stołu, na którym stoi kielich i patena (diskos) z chlebem, który jest później Eucharystycznym Ciałem Jezusa Chrystusa, jest takim miejscem, do którego nie powinien dotykać nikt prócz duchowieństwa i ma stać przymocowany tak, by nie mógł być ruszony. Są jednak momenty, kiedy nie ma możliwości żeby by go nie przenieść. Dlatego właśnie dziś jest ponowne poświęcenie cerkwi, bowiem został przeprowadzony kapitalny remont, który wymagał zmiany ołtarza. (...) 

Właściwie bez prestoła, na którym sprawowana jest Eucharystia, nie można mówić o istnieniu Kościoła. Kiedy śledzimy historię Kościoła widzimy, iż pierwsi chrześcijanie ukrywali się w katakumbach pod ziemią i przygotowywali takie miejsce, na którym mogli sprawować sakrament Eucharystii. Przeważnie były to groby męczenników. To dlatego wkładamy do prestoła cząsteczkę relikwii św. męczenników, w czasie poświęcenia cerkwi. Tak też uczyniliśmy i dzisiaj. Ma też znaczenie soteriologiczne. Soteriologia to nauka o zbawieniu człowieka, a więc gdyby nie było miejsca i nie była sprawowana Eucharystia, to nie byłoby możliwe wejście do Królestwa Bożego. Jednoczymy się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem przez sakrament Eucharystii (...) 

Arcypasterz podkreślił wagę tego wydarzenia i wyraził uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości oraz przeprowadzenia remontu świątyni. Szczególne podziękowania hierarcha skierował do proboszcza, który nie tylko był inicjatorem i koordynatorem wszystkich działań, ale też wiele prac wykonywał własnoręcznie. 

Arcybiskup Jakub zwracając się do zebranych parafian powiedział, iż mają takiego duchownego, który nie tylko pokazuje palcem co ma być zrobione, ale sam bierze narzędzia i przystępuję do pracy. W dowód uznania ks. mitrat Aleksander Klimuk został odznaczony przez Święty Sobór Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami, zaś matuszka Ludmiła orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia. 

Cmentarna kaplica ufundowana została przez bogobojne bezdzietne małżeństwo Eudokii i Teodora Hrybków. Współcześnie używane jest spolszczenie tego nazwiska – Grzybkowie. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą, zostali oni pochowani w podziemiach części ołtarzowej. Cerkiew ta jest pomnikiem historii, która przetoczyła się przez te ziemie. Gdy 100 lat temu ostrowscy parafianie przeżywali okres bieżeństwa, zostawili dwie cerkwie: parafialną ku czci Zaśnięcia Bogurodzicy oraz właśnie kaplicę na cmentarzu. Gdy wrócili, zastali puste pola, zniszczone domy i ruiny głównej parafialnej świątyni, która doszczętnie spłonęła w 1915 r. Kiedy przez lata władze nie wydawały pozwolenia na jej odbudowę, to właśnie cmentarna kaplica pełniła rolę parafialnej świątyni. Nic więc dziwnego, że tak wielu ludzi wspierało i nadal wspiera wszystkie działania, mające nadać cerkiewce i jej otoczeniu dostojnego wyglądu i należytego blasku. 

Ks. Aleksander wspomniał o zaangażowaniu wiernych, rady parafialnej i władz samorządowych, dziękując m.in.; Jolancie Gudalewskiej, Tadeuszowi Tokarewiczowi, Leszkowi Olchowikowi, Aleksandrowi Lickiewiczowi, Urszuli i Zbigniewowi Biegańskim, Państwu Drożdżewiczom, Stanisławowi Fiedorowiczowi oraz Januszowi Tałuciowi.

Uznanie za ów wkład wyraził także Sobór Biskupów, odznaczając orderami Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia: Stanisława Fiedorowicza, Leszka Olchowika oraz Urszulę i Zbigniewa Biegańskich. Abp Białostocki i Gdański Jakub wystosował z kolei Listy pochwalne skierowane do burmistrz Krynek Jolanty Gudalewskiej oraz wójta Gminy Szudziałowo Tadeusza Tokarewicza. 

- Chciałbym wszystkim z całego serca podziękować za tak wspaniałe dzisiejsze nabożeństwo, za tę ucztę duchową. Władyce, duchownym, parafianom, chórowi. Naprawdę aż łzy w oczach widząc tyle świec, tylu ludzi i przeżywając tak wspaniałe chwile - dodał na zakończenie proboszcz.   

za: http://www.cerkiew-sokolka.pl/

protodiakon Wiaczesław Perek, Adam Matyszczyk

fotoreportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj)