Płyta z homiliami Arcybiskupa Jakuba

Nakładem Radia Orthodoxia ukazała się kolejna płyta z homiliami Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.

Płyta zawiera 10 homilii okresu triodionu kwiecistego od święta Paschy do Niedzieli Wszystkich Świętych. W każdej z homilii poruszane są zagadnienia związane z teologiczno – liturgiczną tematyką poszczególnych niedziel po święcie Wielkanocy. Wydawnictwo stanowi kontynuację poprzedniej serii wielkopostnych homilii Arcybiskupa Jakuba wydanych w 2021 roku.

Mamy nadzieję, że przygotowana płyta pozwoli wiernym lepiej zrozumieć istotę święta Paschy, a kapłanom będzie służyć jako źródło inspiracji podczas przygotowań do wygłaszanych kazań. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Miasta Białystok. Za pomoc dziękujemy Prezydentowi Miasta Białystok Panu Tadeuszowi Truskolaskiemu oraz Radnym Miasta Białystok zaangażowanym w realizację projektu.

ks. prot. Mateusz Kiczko