Płyta z homiliami Arcybiskupa Jakuba

Z radością informujemy, że nakładem Radia Orthodoxia ukazała się płyta z homiliami Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Płyta zawiera 12 homilii niedzielnych na Wielki Post od Niedzieli o Zacheuszu do święta Paschy. W każdej z homilii poruszane są zagadnienia związane z teologiczno-liturgiczną tematyką poszczególnych niedziel Wielkiego Post.

Wielki Post to czas wyjątkowy. W tekstach liturgicznych jest nazywany wiosną duchową. Użycie takiego porównania sugeruje, że ma to być czas naszego budzenia się do prawdziwego życia, które w istocie ma prowadzić do wieczności. Treść czytanych w tym okresie fragmentów Pisma Świętego i tekstów liturgicznych jest niezwykle bogata i pobudza do refleksji nad sensem ludzkiego istnienia – pisze autor we wstępie do płyty.

Mamy nadzieję, że przygotowana płyta pozwoli wiernym lepiej zrozumieć istotę Wielkiego Postu, a kapłanom będzie służyć jako źródło inspiracji podczas przygotowań do wielkopostnych kazań. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Miasta Białystok. Za pomoc dziękujemy Zastępcy Prezydenta Miasta Białystok Panu Adamowi Musiukowi i białostockim radnym.