Podlaski Marsz dla Życia i Rodziny

2 października o godz. 15:00 z Rynku Kościuszki wyruszy „Podlaski Marsz dla Życia i Rodziny”, który został objęty honorowym patronatem przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.

Podlaski Marsz dla Życia i Rodziny to inicjatywa, która połączyła wiele środowisk w wysiłkach na rzecz ochrony wartości życia ludzkiego oraz poszanowania roli i naturalnego charakteru rodziny w polskim społeczeństwie. Wartości te w obecnych czasach są coraz silniej negowane. Podważa się nie tylko zgodną z prawem naturalnym definicję rodziny i małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, ukierunkowany na posiadanie potomstwa, ale coraz silniej neguje się prawo do życia, promując i domagając się uznania wprawie postulatów proaborcyjnych z jednej strony, zaś prawa do eutanazji z drugiej.

Działania takie prowadzą do ogołocenia życia ludzkiego z jego świętości. Poprzez ideę Marszu dla Życia organizatorzy pragną wyrazić sprzeciw wobec takich postulatów, a także promować na ulicach naszego miasta wartość świętości życia oraz zasad moralnych chrześcijaństwa. Sukces ubiegłorocznego marszu motywuje organizatorów do wytężonej pracy, by kolejne takie wydarzenie przyciągnęło jeszcze liczniejszą rzeszę uczestników.

Więcej informacji dotyczących marszu na stronie: https://podlaskimarsz.pl/